Gas oils

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Intercommunale INCOVO
Number: 7721052
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 483 401 (USD)
Price original: 415 000 (EUR)

Source: TED
Deadline: 46 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Intercommunale INCOVO
   Cyriel Buysestraat 5
   Vilvoorde
   Belgium
   Telephone: +32 22559479
   E-mail: info@incovo.be
   Fax: +32 22517405
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://enot.publicprocurement.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Other activity: huisvuilinzameling
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Gasolie-Diesel voor wegverkeer en gasolie-verwarming


    Reference number: DL180118
   2. Main CPV code:
    09134000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zie bestek.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 415 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Gasolie-Diesel voor wegvervoer voor INCOVO


    Lot No: 01
   2. Additional CPV code(s):
    09134220
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Leveren van gasolie-Diesel voor wegvervoer voor INCOVO.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 230 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-07-16
    End: 2019-07-15
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Verlengbaar 3 keer.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Gasolie-Diesel voor wegvervoer en - verwarming voor INTERZA


    Lot No: 02
   15. Additional CPV code(s):
    09134000, 09134220
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Leveren van Gasolie-Diesel voor wegvervoer en - verwarming voor INTERZA.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 185 000.00 EUR
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-07-16
    End: 2019-07-15
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Verlengbaar 3 keer.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur RSZ-attest met betrekking tot het voorlaatste trimester vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur UEA document bij te voegen.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Bankverklaring Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren Bevoorradingszekerheid aantonen.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — Verklaring met aanduiding van het jaarlijkse gemiddelde aantal medewerkers en van de mate aan omkaderend personeel, dit voor de 3 afgelopen jaren,

    — Referenties van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de 3 afgelopen jaren,

    — Omschrijving van de technische uitrusting en van de maatregelen die de kandidaat of inschrijver neemt om de kwaliteit en de leveringen te waarborgen,

    — Attesten met betrekking tot productconformiteit,

    — Bewijs dat de dienstverlener geregistreerd is voor het transport van gasolie,

    — Het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend in onderaanneming geeft.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een volledige lijst dient dan bijgevoegd met de eventuele onderaannemer(s). Er kan geen onderaannemer worden ingezet die niet bij de inschrijving werd opgegeven.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-10
   Local time: 10:59
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-10
   Local time: 11:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zie bestek.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
   Quatre Brasstraat 13
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
   Telephone: +32 25198632
   E-mail: brussel.rea.secr.hoofdgriffier@just.fgov.be
   Fax: +32 25198645
   Internet address: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Dirk Lauwens
   Cyriel Buyssestraat 5
   Vilvoorde
   1800
   Belgium
   Contact person: 1800
   Telephone: +32 22559479
   E-mail: dirk.lauwens@incovo.be
   Fax: +32 22517405
   Internet address: www.incovo.be
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-12

Other tenders from Belgium за for this period

Meat Source: TED

Lottery machines Source: TED

Fruit vegetables Source: TED

Sanitary ware Source: TED

Construction work Source: TED