Business and management consultancy and related services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Hulpverleningszone Centrum
Number: 7415513
Publication date: 31-01-2018
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hulpverleningszone Centrum
   Roggestraat 70
   Gent
   9000
   Belgium
   Telephone: +32 92688917
   E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297875
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900-2018-013-IP-01+organisatiecultuur+en+leiderschap-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Overheidsopdracht van diensten: organisatiecultuur en leiderschap


    Reference number: Brandweerzone Centrum -900-2018-013-IP-01 organisatiecultuur en leiderschap-F02_0
   2. Main CPV code:
    79400000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Met deze overheidsopdracht wensen wij dat er een actieplan opgezet wordt en wensen wij als organisatie begeleid te worden om van de gemeten AS IS cultuur naar de reeds bepaalde TO BE cultuur over te gaan.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Met deze overheidsopdracht wensen wij dat er een actieplan opgezet wordt en wensen wij als organisatie begeleid te worden om van de gemeten AS IS cultuur naar de reeds bepaalde TO BE cultuur over te gaan.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    NVT.


   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — een verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet en zijn specifieke omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, op te geven. Deze specifieke omzet zal betrekking hebben op het gebied waarop de opdracht betrekking heeft en minimaal 200.000 EUR per jaar dient te bedragen.


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Om de technische bekwaamheid van de kandidaten na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie gevraagd:

    — ervaring met gelijkaardige diensten op het gebied waarop de opdracht betrekking heeft,

    — het beschikken over gekwalificeerd personeel op het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

    De inschrijver toont die aan door het voorleggen van:

    — een referentielijst van minstens 3 gelijkaardige aangeboden diensten aan ondernemingen in de afgelopen drie jaar waarvan minstens één van de referenties betrekking heeft op diensten aangeboden in de publieke sector,

    — de beschrijving van het opleidingsniveau en kwalificaties van de leden van het personeel dat in het kader van de opdracht zullen ingezet worden.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-01
   Local time: 13:50
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2018-03-29
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internet address: www.raadvanstate.be
  2. Body responsible for mediation procedures
   Niet van toepassing
   Gent
   Belgium
  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internet address: www.raadvanstate.be
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-29

Other tenders from Belgium за for this period

Cesspool or septic tank emptying services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

Ornamental and pleasure gardens maintenance services Source: TED

Software-related services Source: TED

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Source: TED