Containers for waste material

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: EcoWerf
Number: 7034265
Publication date: 12-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: reservoirs, tanks and containers electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   EcoWerf
   Aarschotsesteenweg 210
   Leuven
   3012
   Belgium
   Telephone: +32 16284385
   E-mail: jeroen.delvaux@ecowerf.be
   Fax: +32 16235012
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/147/UG/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Intercommunale
  5. Main activity:
   Other activity: Afvalverwerking
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aankoop open afzetcontainers (40 m3) en stationaire persinstallaties


    Reference number: OO 2017-CP-02
   2. Main CPV code:
    44613800
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    EcoWerf wenst i.k.v. het masterplan recyclage parken (uniformiseren en vergroten van de parken), afzetcontainers, persinstallaties, glasbakken en trappen aan te kopen. Dit ter vervanging van oude toestellen en containers.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Levering afzetcontainers, trappen en glasbakken


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    44613800
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ecowerf.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische kwaliteit / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Leveringsmodaliteiten en waarborg / Weighting: 10
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Levering persinstallaties en perscontainers


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    44613800, 39713300
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ecowerf.


   17. Description of the procurement:

    Deze levering is i.k.v. vervanging van oude persinstallaties. Twee persen worden in 2017 aangekocht, 2 persen worden in 2018 aangekocht.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische kwaliteit / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Leveringsmodaliteiten en waarborg / Weighting: 10
    Price - Weighting: 50
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

    2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

    Geldige verzekering voor bedrijfrisico"s.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minimum EUR 2.500.000 omzet per jaar in de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren.

    Verzekering bedrijfsrisico"s met minimale dekking van EUR 250.000 voor materiele schade en.

    EUR 1.500.000 voor lichamelijke schade.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

    * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

    Voor elke referentie geeft de inschrijver naam van de contactpersoon, contactgegevens, omschrijving van het project.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De inschrijver of zijn onderaannemer zal zijn bekwaamheid moeten aantonen met een uitgebreide beschrijving en documentatie en met een planning inzake vergelijkbare projecten.

    De aanbieder vermeld minimaal 3 verifieerbare referenties van gelijkaardige leveringen.en die kan bezocht worden om de technische bekwaamheid aan te tonen. 2 van de referenties moeten leveringen betreffen in België.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-14
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-08-13
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-14
   Local time: 11:00
   Place:

   EcoWerf, Vergaderzaal “De Dijle” 2de verdieping.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel (Etterbeek)
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349111
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-09

Other tenders from Belgium за for this period

Blood lancets Source: TED

Scanners Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED