Software package and information systems

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 5703987
Publication date: 24-11-2017
Contract value: 2 481 072 (USD)
Price original: 2 130 000 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32010031
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291956
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: mobiliteit
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment.


    Reference number: BAM-2017-013--F02_0
   2. Main CPV code:
    48000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Deze Opdracht voor Diensten betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 130 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    48311000, 48610000, 72320000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    BAM, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen.


   4. Description of the procurement:

    Deze Opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van artikel 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten van 17.6.2016.

    De Opdracht betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.

    Om de overvloed aan data te kunnen beheren wil BAM een gemeenschappelijk data platform (Common Data Environment)

    inrichten waarop alle data gerelateerd aan deze deelprojecten op ondergebracht en beheerd wordt. Deze data zal betrekking hebben op de studiefase en/of een plaatsingsprocedure en/of een uitvoeringsfase van een infrastructuurproject. BAM streeft er

    naar de Common Data Environment in te richten als „enige bron van de waarheid”, het aantal omgevingen om data te verwerken dient dan ook beperkt te worden tot één, de Common Data Environment.

    Momenteel is reeds voorzien dat zes deelprojecten ondergebracht worden in de Common Data Environment. Op termijn zullen ook andere projecten die door BAM beheerd worden als deelproject(en) toegevoegd worden.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 2 130 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 120
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    De opdracht kan worden verlengd in functie van de deelprojecten die later kunnen worden toegevoegd.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Zie verder.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De Bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.

    Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de Bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in

    de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten 17.6.2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18.4.2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.

    BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de Offerte, dat de Bieder Deel III van het zgn. „Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (hierna aangeduid als „het UEA”), dat als Bijlage 3 bij de Gunningsleidraad is gevoegd, invult en bij zijn Offerte voegt.

    Voor een ruimere omschrijving van de (beoordeling van) de uitsluitingsgronden, zie paragraaf 2.1 van het Bestek en het UEA als

    bijlage 3 bij het Bestek.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-05
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-05
   Local time: 10:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zie verder.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State — afdeling bestuursrechtspraak
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvst-consetat.be
   Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

   en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

   en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact person: 2000
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Internet address: http://www.bamnv.be/
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-11-21

Other tenders from Belgium за for this period

Medical equipments Source: TED

School furniture Source: TED

Medical needles Source: TED

Miscellaneous furniture and equipment Source: TED

Miscellaneous furniture and equipment Source: TED