Electricity distribution and related services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: AZ St.-Elisabeth Herentals VZW
Number: 564517
Publication date: 09-03-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electricity Electricity distribution

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   AZ St.-Elisabeth Herentals VZW
   Nederrij 133
   Herentals
   2200
   Belgium
   Contact point(s): 2200
   For the attention of: Mevrouw Ingrid De Ceulaer
   Telephone: +32 14246151
   E-mail: ingrid.deceulaer@azherentals.be
   Fax: +32 14246103
   Internet address(es):
   Internet address: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/41/QD/2017
   General address: www.azherentals.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttp://cloud.3p.eu/Downloads/1/41/QD/2017
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Levering van aardgas en elektriciteit.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, Nederrij 133 te 2200 Herentals.

    NUTS code: BE213
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 3
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De opdracht betreft de levering van 100 % groene elektriciteit en laagcalorisch aardgas aan de site van AZ St-Elisabeth Herentals inclusief gerelateerde dienstverlening.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    65300000, 65200000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    1700000 EUR.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Elektriciteit afname

  1. Short description

  Elektriciteit afname.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  65300000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Het eerste perceel betreft de levering van 100 % groene elektriciteit.  Lot No: 2 Lot title: Aardgas afname

  1. Short description

  Aardgas afname.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  65200000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Het tweede perceel betreft de levering van laagcalorisch aardgas. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

    — bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

    — in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

    — in orde is met de betaling van belastingen;

    — zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

    — geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Gevraagde documenten moeten aanwezig zijn bij de offerte.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijver voegt bij zijn offerte:

    — een document dat aantoont dat hij op het ogenblik van de indiening van de offerte in het bezit is van een leveringsvergunning afgeleverd door de gerechtigde overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

    — een bewijs dat hij een contract heeft getekend voor toegang tot het distributienetwerk.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Gevraagde documenten moeten aanwezig zijn bij de offerte.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Perceel 1 (Elektriciteit afname). 2. Totale kost elektriciteit (TKE). Weighting: 85
    3. Specifieke contract modaliteiten en aangeboden diensten. Weighting: 15
    4. Perceel 2 (Aardgas afname). 5. Totale kost aardgas (TKG). Weighting: 85
    6. Specifieke contract modaliteiten en aangeboden diensten. Weighting: 15
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    AZH-008_2017

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.04.2017 10:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    18.04.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 18.4.2017 10:00
    Place:

    AZ St.-Elisabeth Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals, lokaal facilitaire dienst.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   06.03.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Printed books, brochures and leaflets Source: TED

Medical furniture Source: TED

Spectrometers Source: TED

Chassis Source: TED

Laser printers Source: TED