Engineering works and construction works

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 5612240
Publication date: 21-11-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 33288078
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32010031
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oosterweelverbinding Rechteroever — Pompstation Klein Schijn.


    Reference number: BAM-2017-003.-F02_0
   2. Main CPV code:
    45220000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    De voorbereidende werken Oosterweelverbinding — Pompstation Klein Schijn bevatten:

    — Opmaak en indienen omgevingsvergunning (luik milieu / bemaling).

    — Tijdelijk overpompen van Klein Schijn naar Albertkanaal.

    — Bouw van een nieuw vijzelgemaal op de bestaande koker van de waterloop het „Klein Schijn”.

    — Bouw van een lozingspunt op het Albertkanaal.

    — Bouwen van een bypass op de bestaande koker van de waterloop het „Klein Schijn”.

    — Infrastructuurwerken rond het pompstation en lozingspunt, inclusief de aansluiting op de Merksemsesteenweg.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-11-16
 3. Original notice reference
  2017/S 205-422255
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   In het kader van terechtwijzend bericht nr. 3 (TWB3) worden diverse nieuwe documenten aan het dossier toegevoegd en wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht. Tevens wordt een nieuwe link naar het volledige bestek gepubliceerd, omdat de vorige link (cfr. "Bestek (2)") niet meer werkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de documenten zelf, in het bijzonder naar document ‘VW05-RTS-BST-001_TWB3.PDF’.Other tenders from Belgium за for this period

Road-surface painting work Source: TED

Network infrastructure Source: TED

Houses construction work Source: TED

Houses construction work Source: TED

Houses construction work Source: TED