Engineering works and construction works

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 5468046
Publication date: 15-11-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 33288078
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32010031
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oosterweelverbinding Rechteroever — Pompstation Klein Schijn.


    Reference number: BAM-2017-003.-F02_0
   2. Main CPV code:
    45220000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    De voorbereidende werken Oosterweelverbinding — Pompstation Klein Schijn bevatten:

    — Opmaak en indienen omgevingsvergunning (luik milieu / bemaling).

    — Tijdelijk overpompen van Klein Schijn naar Albertkanaal.

    — Bouw van een nieuw vijzelgemaal op de bestaande koker van de waterloop het „Klein Schijn”.

    — Bouw van een lozingspunt op het Albertkanaal.

    — Bouwen van een bypass op de bestaande koker van de waterloop het „Klein Schijn”.

    — Infrastructuurwerken rond het pompstation en lozingspunt, inclusief de aansluiting op de Merksemsesteenweg.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-11-10
 3. Original notice reference
  2017/S 205-422255
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   In het kader van terechtwijzend bericht nr. 2 (TWB2) worden diverse nieuwe documenten aan het dossier toegevoegd en wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de documenten zelf, in het bijzonder naar document „VW05-RTS-BST-001_TWB2.PDF”.Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for water projects Source: TED

Soil-decontamination work Source: TED

Demolition work Source: TED

Invitation à présenter une offre - Rénovation du Hall omnisport de Rance (éclairage, ventilation et chaufferie) - Procédure négociée directe avec publication préalable Source: e-Procurement

Remplacement des châssis simple vitrage par des châssis double vitrages.Lot bois et Lot Aluminium Source: e-Procurement