Joinery and carpentry installation work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Roeselare
Number: 4836858
Publication date: 14-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Roeselare
   Botermarkt 2
   Roeselare
   8800
   Belgium
   Telephone: +32 93307771
   E-mail: ward.denys@exponanza.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Restauratie WieMu Roeselare: scenografie — heraanbesteding perceel 1.


    Reference number: Roeselare-002/015-2017-F02_0
   2. Main CPV code:
    45420000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Voorwerp van deze leveringen: restauratie WieMu Roeselare: scenografie — heraanbesteding perceel 1.

    Toelichting: perceel 1 „bouw scenografie: bouw, verlichting en print”.

    De opdracht voor perceel 1 bestaat uit het vervaardigen en plaatsen van alle standen, meubilair, panelen, vitrines, … die deel uitmaken van de scenografie, zoals bepaald door ontwerper TV Callebaut Architecten + Zoom Architecten + Exponanza. Het uitlichten van de scenografie behoort eveneens tot dit perceel. Het printen en aanbrengen van dit printwerk op alle scenografische elementen maakt deel uit van deze opdracht. Ook het maken en aanbrengen van alle signalisatie in het museum zit hierin vervat.

    Leveringsplaats: WieMu.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45450000, 48000000, 51000000, 72000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Roeselare.


   4. Description of the procurement:

    De opdracht voor perceel 1 bestaat uit het vervaardigen en plaatsen van alle standen, meubilair, panelen, vitrines, … die deel uitmaken van de scenografie, zoals bepaald door ontwerper TV Callebaut Architecten + Zoom Architecten + Exponanza. Het uitlichten van de scenografie behoort eveneens tot dit perceel. Het printen en aanbrengen van dit printwerk op alle scenografische elementen maakt deel uit van deze opdracht. Ook het maken en aanbrengen van alle signalisatie in het museum zit hierin vervat.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-11-21
    End: 2018-05-25
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zie bestek.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zie bestek.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Deze publicatie is een heraanbesteding van 1 perceel uit een project waarvoor geen enkele regelmatige aanbieding werd ontvangen. De versnelde procedure wordt toegepast om de timing van het project niet in het gedrang te brengen.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-30
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-27
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-30
   Local time: 11:00
   Place:

   Vergaderzaal dienst Aankopen, Zuidstraat 15, 4de verdieping, 8800 Roeselare.

   Openbaar.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  A) Plaatsbezoek.

  De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij zich ter plaatse op de hoogte gesteld heeft van de situatie. Hiertoe woont hij een verplicht plaatsbezoek bij op één van volgende data:

  — maandag, 16 oktober om 10:00 uur;

  — dinsdag, 17 oktober om 14:00 uur.

  Het attest van dit plaatsbezoek dient bij de offerte gevoegd te worden.

  De inschrijver neemt hiervoor contact op met de heer Ward Denys, ward.denys@exponanza.be

  De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

  B) Digitale meetstaat.

  Bij de begeleidende documenten bevindt zich een digitale meetstaat in Excel formaat. Van de inschrijver wordt gevraagd om bij indienen van de offerte deze digitale meetstaat mee in te dienen op een digitale drager naar keuze, voorkeur usb. Indien de inschrijver deze Excel invult, afdrukt en ondertekend in het voorziene kader onderaan de meetstaat, vervangt dit de samenvattende opmeting van in het bestek.

  Opgelet: de inschrijver dient wel nog altijd het offerteformulier (dat voorafgaat aan de samenvattende meetstaat) eveneens in te vullen en te ondertekenen.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

   Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.

   Indien u beroep aantekent, moet u ons hiervan op de hoogte brengen via e-mail naar juridisch@roeselare.be

   Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van 60 dagen na onderhavige betekening. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend „verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is.

   Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

   Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.

   Indien u beroep aantekent, moet u ons hiervan op de hoogte brengen via e-mail naar juridisch@roeselare.be

   Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van 60 dagen na onderhavige betekening. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend „verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is.

   Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl


   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-10

Other tenders from Belgium за for this period

Detection and analysis apparatus Source: TED

Bulldozers Source: TED

Waste and rubbish containers and bins Source: TED

Natural gas Source: TED

Harvesting and threshing machinery Source: TED