Intraocular lenses

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: AZ St.-Elisabeth Herentals VZW
Number: 4836768
Publication date: 14-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   AZ St.-Elisabeth Herentals VZW
   Nederrij 133
   Herentals
   2200
   Belgium
   Telephone: +32 14246151
   E-mail: ingrid.deceulaer@azherentals.be
   Fax: +32 14246103
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/32/QD/2016
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Levering van intraoculaire lenzen, steriel gebalanceerde zoutoplossing voor oculair gebruik, oftalmologisch visco-elastisch product en een phacotoestel met toebehoren.


    Reference number: AZH-031_2017
   2. Main CPV code:
    33731110
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    De aanbestedende overheid wenst over te gaan tot de aankoop van volgende volgende goederen:

    — perceel 1: intra-oculaire lenzen en verbonden verbruiksgoederen,

    — perceel 2: steriel gebalanceerde zoutoplossing voor oculair gebruik,

    — perceel 3: oftalmologisch visco-elastisch product,

    — perceel 4: aankoop en levering van een phacotoestel en toebehoren.

    Voor perceel 1, 2 en 3 wenst de aanbestedende overheid over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar met mogelijkheid om deze te verlengen met 1+1 jaar.

    Voor perceel 1 zal het ziekenhuis een overeenkomst afsluiten met 3 leveranciers, voor perceel 2 en 3 zal slechts 1 leverancier weerhouden worden, waarin niet alle voorwaarden gekend zijn.

    Perceel 4 betreft de eenmalige aankoop, levering en indienststelling van een phacotoestel, aankoop en levering van handstukken, en steriele custompacks voor het phacotoestel gedurende een periode van 4 jaar.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33731110
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Service niveau/opleiding en ondersteuning / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Technische waarde en veiligheid / Weighting: 40
    Price - Weighting: 35
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Niet gespecificeerd.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Toegestane opties:

    Naast de monofocale lenzen die het grootste deel uitmaakt van de geplaatste IOL"s staat het vrij een aanbieding te doen voor volgende andere lenstypes:

    — monofocaal torische lenzen,

    — sulcus lenzen.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33692000, 33731110
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties.


   17. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 80
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Niet gespecificeerd.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Perceel


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33692000, 33731110
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties.


   30. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 80
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Niet gespecificeerd.


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Perceel


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    33162000, 33141620, 33731110
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    AZ St.-Elisabeth Herentals VZW, Nederrij 133 te 2200 Herentals.


   43. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische kwaliteit / Weighting: 40
    Quality criterion - Name: Service na verkoop / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Garantietermijn / Weighting: 10
    Price - Weighting: 40
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijver dient een bankverklaring in te dienen, waaruit zijn financiële draagkracht blijkt in relatie tot de omvang van deze opdracht. Deze verklaring dient afkomstig te zijn van een in de EU gevestigde bank.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De bankverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf gestelde datum van opening van offertes.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — De inschrijver dient op de lijst van erkende/geaccrediteerde verdelers van het FAGG te staan en dient dit aan te tonen met een recent certificaat of attest.

    — Elke inschrijver voor perceel 1 dient een certificaat mee te sturen waarin de erkenning als producent of als distributeur van IOL"s wordt bewezen.

    — Technische fiches en bijsluiters dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld tenzij anders overeengekomen.

    — De kandidaat-inschrijver kan zich op de technische bekwaamheid van andere entiteiten beroepen, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval wordt er duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht dit zal gebeuren met identificatie van de betrokken entiteit en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de entiteit meegedeeld.

    — Voor elk van de aangeboden producten dient een CE certificaat aan de offerte te worden toegevoegd.

    — Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit, in gelijkaardige instellingen. Gelieve ook een mogelijke contactpersoon aan te geven.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De documenten moeten verplicht bij de offerte worden toegevoegd.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operators
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-17
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-07-18
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-20
   Local time: 10:00
   Place:

   AZ St.-Elisabeth Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals, grote vergaderzaal.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van eerste aanleg
   Turnhout
   2300
   Belgium
   Contact person: 2300
   Telephone: +32 14447100
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-10

Other tenders from Belgium за for this period

Cleaning products Source: TED

Joinery and carpentry installation work Source: TED

Detection and analysis apparatus Source: TED

Bulldozers Source: TED

Waste and rubbish containers and bins Source: TED