Bridge and tunnel operation services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
   Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
   Antwerpen
   2018
   Belgium
   Telephone: +3 2246636
   E-mail: paul.vanloo@mow.vlaanderen.be
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opdracht voor externe expertiseopdrachten: het opmaken van veiligheidsdossiers, renovatiedossiers en BIM modellen voor tunnels in het Vlaamse Gewest conform de wettelijke eisen inzake tunnelveiligheid.


    Reference number: AWV A"pen-X10/0/340_1M3D8E/17/13-F02_1
   2. Main CPV code:
    63712300
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    De diensten omvatten 3 grote delen nl.:

    — deelopdracht 1: BIM,

    — deelopdracht 2: veiligheidsdossiers,

    — deelopdracht 3: renovatiedossiers.

    De coördinatie en administratie van de volledige studie- en expertiseopdracht maakt integraal deel uit van de opdracht en is inbegrepen in de deelopdrachten.

    In de deelopdrachten zijn expertisestudies, training, informeren en opleiding inbegrepen. Dit betreft uiteenlopende extra studies en ondersteuning zoals de opmaak van risicoanalyses, opleiding van personeel, organiseren van (herhalings)oefeningen, ondersteuning bieden aan of organiseren van informatiecampagnes, enz.

    De opdracht bestaat uit 3 grote vaste delen, nl. BIM, tunnelveiligheidsdossiers en renovaties.

    Bijkomend worden enkele voorwaardelijke delen voorzien voor:

    — extra veiligheidsdossiers,

    — extra studies,

    — opvolging van de uitvoering van de werken.

    In de inventaris is duidelijk omschreven welke opdrachten tot de vaste en voorwaardelijke delen behoren.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-10-09
 3. Original notice reference
  2017/S 193-396041
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2)
   Place of text to be modified: IV.2.2)
  2. Other additional information

   Rectificatiebericht nr. 1 d.d. 9.10.2017.

   Uiterste tijdstip voor indiening van aanvragen tot deelneming wordt verzet naar 3.11.2017 om 9:30.Other tenders from Belgium за for this period

Soil-decontamination work Source: TED

Insurance services Source: TED

Software package and information systems Source: TED

Dredging and pumping works Source: TED

Car park building construction work Source: TED