Transport equipment and auxiliary products to transportation

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
   Brusselsesteenweg 199
   Melle
   9090
   Belgium
   Telephone: +32 92634844
   E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
   Fax: +32 92634748
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287004
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN16AL187-F05

  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Production, transport and distribution of gas and heat
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Liftwagens.


    Reference number: Eandis-EAN16AL187-F05_0
   2. Main CPV code:
    34000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dit aankoopdossier betreft het leveren van liftwagens, inclusief omnium op onderhoud en op herstellingen.

    Aantal wordt geschat op gemiddeld 8 liftwagens per jaar tijdens de volledige looptijd van 4 jaar, verlengbaar met 4 jaar.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:

    maximum number of lots: 2
  2. Description
   1. Title:

    Perceel 1: liftwagen met draagvoertuig op CNG brandstof


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    34000000, 34320000, 34224200, 34139000, 34130000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Betreft het leveren van liftwagen met draagvoertuig op CNG brandstof, inclusief omnium op onderhoud en op herstellingen.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 96
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    De opdracht kan verlengd worden met 2 maal 24 maanden.

    De opgegeven looptijd is inclusief verlengingen.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel 2: liftwagen met draagvoertuig op andere brandstof/aandrijving


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    34000000, 34320000, 34224200, 34139000, 34130000
   16. Place of performance:
   17. Description of the procurement:

    Betreft het leveren van liftwagen met draagvoertuig op andere brandstof/aandrijving, inclusief omnium op onderhoud en op herstellingen.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 96
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    De opdracht kan verlengd worden met 2 maal 24 maanden.

    De opgegeven looptijd is inclusief verlengingen.


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    De economische draagkracht wordt aangetoond door:

    — Een overzicht van minimaal 2 referenties met start contractdatum in de periode 2013-2017 voor een looptijd van minstens 2 jaar binnen de sector elektriciteit en/of openbare verlichting waarbij per referentie minstens 5 liftwagens per jaar gelijkaardig met deze aankoop (hoogwerker met kastopbouw berekend voor windsnelheden tot 20 m/s) werden geleverd. Een verklaring met grote tevredenheid van elke referentieklant wordt toegevoegd.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De technische draagkracht wordt aangetoond door:

    — Een verklaring van de fabrikant dat de kandidaat als officiële invoerder, of gelijkwaardige vertegenwoordiger, de hoogwerker (als onderdeel van de liftwagen) als enigste kandidaat zal vertegenwoordigen in het volledige werkingsgebied van de opdrachtgever en dat hij de kandidaat op commercieel en technisch vlak zal ondersteunen gedurende de ganse looptijd van het contract.

    — Een onderbouwde motivatie dat de kandidaat beschikt over een servicenetwerk in het volledige werkingsgebied van de opdrachtgever om in elke gemeente binnen de 2 uur aanwezig te kunnen zijn en 24h/24, 7d7 service te kunnen aanbieden en te beschikken over voldoende middelen (techniekers en servicewagens) om het onderhoud, depannages en eventuele herstellingen uit te voeren.

    — De kandidaat-leverancier dient te beschikken over een geldig gecertificeerd kwaliteitssysteem.

    — De kandidaat-leverancier dient te beschikken over voldoende productiecapaciteit om 10 liftwagens per jaar af te leveren: dit dient aangetoond te worden door de vrije productiecapaciteit op te geven voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

    — De kandidaat-leverancier dient in zijn kandidatuur op te geven met welke vrachtwagenconstructeurs hij nauw samenwerkt.

    — De kandidaat-leverancier biedt de garantie dat vervangingsstukken van de hoogwerker beschikbaar zijn gedurende de levensduur van de liftwagen (minimum 12 jaar).

    — Omwille van de veiligheid dient de kandidaat-leverancier alle services te kunnen bieden in de Nederlandse taal.

    Een volledige vragenlijst (zie bijlage) dient de kandidatuur te vergezellen.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    De borg bedraagt 5 % van de totale waarde van de opdracht.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-16
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  De kandidaturen moeten elektronisch worden overlegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 57 (speciale sectoren) van het KB Plaatsing.

  Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de handleiding toegevoegd aan deze publicatie.

  Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

  De kandidatuurstelling bestaat uit alle documenten zoals opgesomd onder punt III.2) Voorwaarden voor deelneming.

  Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.

  U kan de bijhorende handleiding terugvinden op e-Notification (druk op de link naast kopersprofiel).


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-09

Other tenders from Belgium за for this period

Engineering services Source: TED

Parking meters Source: TED

Company health services Source: TED

Bridge and tunnel operation services Source: TED

Soil-decontamination work Source: TED