Railway bridge construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 4229726
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 36 575 422 (USD)
Price original: 31 400 000 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 320030030
   E-mail: aanbesteding@BAMNV.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284370
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: mobiliteit
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oosterweelverbinding — infrastructuurwerken spoorlijn 25 — 12 — 27a.


    Reference number: BAM-2017-007.-F02_0
   2. Main CPV code:
    45221112
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    De opdracht betreft het uitvoeren van werken aan de sporen en bovenleiding als voorbereiding op de kruising van de Oosterweel met de spoorbundels op rechteroever ter hoogte van het Albertkanaal (d.i. de bouw van een nieuwe spoorwegpassage ter hoogte van L25, L12 en L27A).


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 31 400 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34941000, 34941100, 34941200, 34946110, 34946120, 45230000, 45234000, 45234100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Antwerpen.


   4. Description of the procurement:

    De opdracht bestaat uit onder meer onderstaande werken:

    — losmaken van de bovenleiding uit zijn ophangisolator, zijwaartse bevestiging en richtingstangen;

    — wegnemen van console: balk en afbraak van de bovenleidingsconstructies;

    — wegnemen sporen en bedding;

    — bouw van trogbruggen inclusief tijdelijke ondersteuning t.h.v. voorbouwlocatie;

    — plaatsen van paalfunderingen bestaande uit geschroefde kokerpalen;

    — uitvoeren van beschoeiingen met hetzij, groutpalen (d.i. de basisoplossing), hetzij damplanken en groutpalen (d.i. de vereiste variant), zoals hierna wordt toegelicht;

    — lassen van paaljukken;

    — slopen van bestaande massieven en keermuren;

    — inschuiven van trogbruggen;

    — bouwen van overgangsmassieven naast de trogbruggen;

    — terugplaatsen sporen en bedding;

    — plaatsen van bovenleidingspalen en plaatsen van console/balk;

    — bevestigen van de bovenleiding aan de ophangisolatoren en zijwaartse bevestiging en richtstangen;

    — alle grondwerken die met bovenstaande werken samenhangen;

    — het monitoren van de zettingen en het nemen van maatregelen in geval van zettingen of zwel van de sporen, gedurende een periode van maximaal 10 jaar na oplevering.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 18
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Zie paragraaf 1.2 van deel A1 van het bestek voor de vereiste variant.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

    Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet overheidsopdrachten 17.6.2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18.4.2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.

    Voor meer in formatie: zie paragraaf 1.8 (a) van deel A1 van het bestek.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-05
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-05
   Local time: 10:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be accepted
 3. Additional information

  Zie paragraaf 1.2 van deel A1 van het bestek voor de vereiste variant.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Info Point 2018–2021 Source: TED

V1008002 - De Panne, vervangen hoogspanningsinstallatie Source: e-Procurement