Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
Number: 4228946
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Concrete Security

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
   Sint-Jansstraat 32-38
   Brussel
   1000
   Belgium
   E-mail: aankopen@socmut.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284692
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VSGF-2017-002-VSGF-OO-CN-F02
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: VZW
  5. Main activity:
   Other activity: VZW
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    S-Magazine.


    Reference number: VSGF-2017-002-VSGF-OO-CN-F02_0
   2. Main CPV code:
    79000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    De aanbesteder en zijn partners wensen hun communicatie die vandaag via S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. Het idee is te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel met naast de printsokkel ook nog een sokkel web/blog, social en email.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79800000, 22212000, 79342000, 79340000, 79400000, 79960000, 79970000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Brussel.


   4. Description of the procurement:

    De aanbesteder en zijn partners wensen hun communicatie dat vandaag uitsluitend via het S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. De concrete bedoeling bestaat erin dat de inschrijver een nieuwe manier van communicatie uitdenkt dat toelaat dat de Socialistische Mutualiteiten meerdere doelgroepen tegelijkertijd kan bereiken via meerdere mediakanalen.

    Het idee is om te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel, met naast de printsokkel ook nog sokkel web/blog, social en e-mail, waarbij:

    — een verbeterd en aantrekkelijk printmagazine nog een heel belangrijke plaats heeft;

    — een duidelijk ecosysteem onder de vlag van het provinciaal ziekenfonds wordt uitgewerkt, rekening houdend met de provinciale merkenarchitectuur (De VoorZorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-Vlaanderen);

    — de mix tussen nationale en regionale content wordt geoptimaliseerd — nationale content krijgt ook maximaal regionale CTA (call-to-action);

    — niet enkel focus op leden van het ziekenfonds ligt maar ook prospecten kunnen bereikt worden;

    — het ecosysteem de communicatie van de socioculturele VZW"s van het ziekenfonds (VFG, VIVA-SVV, JOETZ, S-Plus, S-Sport//Recreas) versterkt én omgekeerd;

    — er aandacht is voor de doelgroepenbenadering.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Er zijn vereiste opties voorzien in de artikelen III.6.1, III.6.2 en III.9 van het bestek. Er zijn geen toegestane opties voorzien. Vrije opties zijn toegelaten.

    Het bedrag van de opties wordt ingevuld in de daarvoor voorziene posten in de inventaris in de bijlage B van dit bestek. Een overzicht van de inhoud van de opties op basis van de minimumeisen bepaald in de technische specificaties zal in een aparte rubriek in de offerte vermeld worden waarbij duidelijk wordt aangegeven dat deze inhoud betrekking heeft op een optie. Deze rubrieken worden eveneens duidelijk in de inhoudstafel van de offerte aangeduid. Opties kunnen niet ingediend worden zonder basisofferte of, in voorkomend geval, zonder een variante offerte.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Zie bestek.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    * De ondernemer bewijst zijn economische en financiële draagkracht door middel van een verklaring betreffende de totale omzet over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.

    * De ondernemer bewijst zijn economische en financiële draagkracht door middel van een verklaring betreffende de omzet gegenereerd voor de 3 grootste klanten tijdens het laatste boekjaar. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Minimumniveau: de minimale globale omzet voor de ondernemer bedraagt 1 500 000 EUR excl. btw tijdens de laatste 3 beschikbare boekjaren.

    * Minimumniveau: 3 grootste klanten genereren gezamenlijk een omzet van minimaal 400 000 EUR excl. btw.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * De ondernemer bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten, meer bepaald communicatiecampagnes via gedrukte media en/of sociale media, website en/of blog die gedurende de afgelopen periode van maximaal 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.

    * De ondernemer bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van de studie- en beroepskwalificaties van het personeel bekwaam om de raamovereenkomst uit te voeren. De betrokken info wordt bewezen aan de hand van cv"s van de personen die zich in het kernteam zullen bevinden tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minimumniveau: 3 vergelijkbare diensten die inhoudelijk en budgettair gelijkaardig zijn.

    Minimumniveau: minimum 5 personen binnen het kernteam moeten gezamenlijk de volgende ervaring kunnen voorleggen (graag namen van de personen vermelden):

    — projectbegeleiding,

    — productiebegeleiding drukwerk, ervaring met contacten met drukkerijen, technische knowhow drukwerken,

    — indesign-opmaak, specifieke ervaring met magazines,

    — beeldredactie — beeldbewerking — fotografie: creatieve shooting op locatie alsook sprekende portretfotografie,

    — afleveren artikels van journalistiek hoog niveau op basis van technische briefing,

    — eindredactie van aangeleverde teksten,

    — contentbegeleiding van magazines, met kennis van processen en gebruik DAM-systeem — proofing-systeem,

    — strategische analyse en bijsturing van online communicatie a.d.h.v. google analytics, SEO, SEA, …,

    — ontwikkeling in samenwerking met aanbesteder van webontwikkeling/CMS: kennis van Sharepoint, Drupal 8 met REST-api integratie, AFDS, Cloud-hosting bij Pantheon.io,

    — social media: technische productie, strategisch inzetten, grafisch ontwerpen, analytisch bijsturen,

    — mailhandling en fulfilment. Ervaring met contacten met mailhuizen, technische kennis van persoproeven, adressering.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301804
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-10-11
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Zie bestek.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van eerste aanleg
   Poelaertplein 1
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
   Sint-Jansstraat 32-38
   Brusse
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED

Non-alcoholic beverages Source: TED

Ultrasonic unit Source: TED