Fire insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: De Mandel CVBA
Number: 4228916
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services fire and burglar alarms

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   De Mandel CVBA
   Groenestraat 224
   Roeselare
   8800
   Belgium
   Telephone: +32 51233549
   E-mail: andy.debakker@demandel.be
   Fax: +32 51233548
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/246/LZ/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: sociale huisvestingsmaatschappij
  5. Main activity:
   Housing and community amenities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Diverse verzekeringsovereenkomsten. Brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid.


    Reference number: 246
   2. Main CPV code:
    66515100
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering „materiële schade — brand” voor het geheel van het onroerend patrimonium en de daarin aanwezige inhoud van het opdrachtgevend bestuur, De Mandel. Het perceel 1 omvat de verzekering „materiële schade — brand” waarbij het risico van elektronica voor het kantoorgebouw uitgesplitst is in een perceel 2. Het derde perceel omvat de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbestand van De Mandel waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw vervat zit in perceel 1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lotsThe contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

    Perceel 3 kan enkel gegund worden in combinatie met perceel 1 aan eenzelfde maatschappij.


  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66515100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    West-Vlaanderen.


   4. Description of the procurement:

    Dit perceel omvat de brandverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw voor het geheel van het onroerend patrimonium en de daarin aanwezige inhoud van het opdrachtgevend bestuur.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weighting: 35
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 15
    Cost criterion - Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 10
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66517300
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    West-Vlaanderen.


   17. Description of the procurement:

    Dit perceel omvat de verzekering „alle risico"s elektronica” voor het geheel van het informaticamateriaal en elektronisch materieel, zowel het vast als het draagbaar materiaal van de verzekernemer.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weighting: 35
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 15
    Price - Weighting: 50
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Perceel


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    66515100
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    West-Vlaanderen.


   30. Description of the procurement:

    Dit perceel omvat de algemene burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weighting: 35
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 15
    Price - Weighting: 50
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-14
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 10:30
   Place:

   Algemene Administratie, Groenestraat 224 te 8800 Roeselare.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Kortrijk
   N.v.t.
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Accident and health insurance services Source: TED

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED