Project-management services other than for construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Number: 4228610
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
   Ellipsgebouw — Koning Albert II-laan 35, bus 10
   Brussel
   1030
   Belgium
   Telephone: +32 477402946
   E-mail: pio@ewi.vlaanderen.be
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties voor diverse projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).


    Reference number: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO-Consultancy-F02_0
   2. Main CPV code:
    79421000
    Supplementary CPV code: RB16
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wenst over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.

    Het PIO loopt van 1.1.2017 tot 31.12.2019. Gedurende deze tijd zullen er meerdere projectoproepen plaatsvinden. Voor de projectaanvragen die ontvankelijk zijn wordt een traject opgestart, waarbij PIO begeleiding en cofinanciering aanbiedt bij o.a. de marktconsultatie. De aanbesteding betreft dus het sluiten van een raamovereenkomst, zoals bedoeld in art. 2,35° van de Wet overheidsopdrachten.

    (Voor meer uitleg over PIO, de opdracht en de procedure zie het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier en de PIO-website (http://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten)).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08
 3. Original notice reference
  2017/S 172-352521
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   Het bestek/document met meer uitleg over de opdracht werd verkeerdelijk niet mee gepubliceerd en wordt daarom achteraf bijgevoegd.Other tenders from Belgium за for this period

Guard services Source: TED

Financial auditing services Source: TED

Postal and telecommunications services Source: TED

Hire of aircraft with crew Source: TED

Recruitment services Source: TED