Power distribution cables

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Tabor
Number: 4206011
Publication date: 12-09-2017
Contract value: 6 988 934 (USD)
Price original: 6 000 000 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Tabor
   Molenaarsstraat 26
   Gent
   Belgium
   Telephone: +32 92358200
   E-mail: aankoop@tabor.be
   Fax: +32 92358220
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: WGO
  5. Main activity:
   Other activity: WGO
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van de partners van de Taborgroep.


    Reference number: 2017/OHH/electr.werken/Tabor
   2. Main CPV code:
    31320000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van de partners van de Taborgroep.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 6 000 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31600000, 31680000, 44111530, 45300000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Uitvoeren van elektriciteitswerken ten behoeve van de partners van de Taborgroep.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 6 000 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-12-01
    End: 2021-11-30
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Verlengbaar 1 keer.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:
    Variants will be accepted: Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document.

    Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur.

    RSZ-attest met betrekking tot het voorlaatste trimester vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur.

    Attest niet-faling.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Omzet.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een verklaring, gecertificeerd door een accountant of bedrijfsrevisor, van de totale omzet en van de omzet van de laatste 3 afgesloten boekjaren m.b.t. de werkzaamheden, die het voorwerp van deze opdracht uitmaken

    Minimumeis:

    De aannemer dient minimaal een omzet van 500 000 EUR te hebben op jaarbasis of minstens kunnen aantonen dat hij deze opdracht voor de Taborgroep kan uitvoeren.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Referenties van de voornaamste werken uitgevoerd tijdens de 5 afgelopen jaren.

    Kwalificaties en personeel.

    Onderaannemer.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    a. Minimaal 5 referenties op te geven van gelijkaardige opdrachten bij voorkeur in de sociale sector

    b. beschikken over een intern studiebureau (advies kunnen verstrekken over ...)

    c. voldoende ervaring in het behandelen van aanvragen voor:

    i. uitvoeren van coax en fiber bekabeling voor iDTV toepassingen: minstens 1 referentie

    ii. Ervaring en kennis gestructureerde databekabeling: minstens 2 ref

    iii. Ervaring met domotica: minstens 2 ref

    iv. Ervaring met bekabeling voor brandcentrales: minstens 2 ref

    v. Ervaring met kameroproepssysteem: minstens 2 ref

    a. De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.

    b. De aannemer dient de nodige certificaten voor te leggen waaruit blijkt dat hij gekwalificeerd installateur van minstens 2 verschillende merken van databekabeling. Uit dit certificaat dient dus de bekwaamheid te blijken om dit materiaal op correcte wijze te installeren met de volle materiaalwaarborg (channelgarantie) vanwege de leverancier van het merk voor een periode van minimaal 15 jaar

    Min. vereiste: min A2

    c. Het uitvoerend personeel dient te beschikken over de nodige bekwaamheidsattesten om de voorziene werken uit te voeren in elektrische ruimtes. De aannemer geeft door hoeveel van zijn ingezette medewerkers een BA4 hebben.

    Min. vereiste: bij inzet dient minstens 1 werknemer met BA4 de Nederlandse taal machtig te zijn

    d. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar

    in geval onderaannemers aangewend worden dient de inschrijver de nodige informatie te bezorgen aangaande

    a. de identiteit van de onderaannemer

    b. de werken waarvoor hij in onderaanneming werkt

    c. de beperking van de onderaanneming tot maximaal 20 % van de opdracht, en de elementen welke aantonen dat deze voorwaarde vervuld is

    d. de overige wettelijke bepaling inzake onderaanneming.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 11:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 11:30
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen — afdeling Gent
   Opgeëistenlaan 401A
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact person: 9000
   Telephone: +32 92344621
   Internet address: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Martine De Schepper
   Molenaarsstraat 26
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact person: 9000
   Telephone: +32 92358200
   E-mail: aankoop@tabor.be
   Fax: +32 92358220
   Internet address: http://www.tabor.be/
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Belgium за for this period

Dredging and pumping works Source: TED

Acquisition and implementation of an electronic records management system (ERMS) — EP/DGPRES/ERMS/2017/021 Source: TED

Pilot project providing support to women with an alcohol problem, to reduce risks, in particular during pregnancy Source: TED

EU policy and outreach partnership in India Source: TED

Environmental diplomacy in G7/G20 Source: TED