Beverages, tobacco and related products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Kortrijk
Number: 4205774
Publication date: 12-09-2017
Contract value: 547 288 (USD)
Price original: 469 847 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment tobacco goods and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   OCMW Kortrijk
   Budastraat 27
   Kortrijk
   8500
   Belgium
   Telephone: +32 56244884
   E-mail: rik.lambert@kortrijk.be
   Fax: +32 56244885
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/186/NL/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  5. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Raamcontracten frisdranken en bieren.


    Reference number: 20171010/RL/OP1
   2. Main CPV code:
    15900000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zie II.1.1.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 469 847.20 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Leveringsvoorwaarden / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Materiële ondersteuning / Weighting: 10
    Price - Weighting: 70
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Indien er geen passende bankverklaring bij de offerte gevoegd is, wordt de offerte uitgesloten.(zie bijlage bestek).


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Er dient minstens één referentie van gelijkaardig leveringen in de zorgsector bijgevoegd te zijn. Bij het ontbreken van één gelijkaardige levering wordt de offerte uitgesloten.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-10
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-06-07
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-10
   Local time: 09:00
   Place:

   OCMW, Burelen Facility, Etienne Sabbelaan 2.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   Internet address: www.raadvanstate.be
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Source: TED

Road-repair works Source: TED

Car park building construction work Source: TED

Building demolition and wrecking work and earthmoving work Source: TED

Power distribution cables Source: TED