Emergency vehicles

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Hulpverleningszone Centrum
Number: 4205745
Publication date: 12-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hulpverleningszone Centrum
   Roggestraat 70
   Gent
   9000
   Belgium
   Telephone: +32 92688917
   E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284717
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900-2017-130-IP-01-ziekenwagens-F02

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Overheidsopdracht leveringen — ziekenwagens C.


    Reference number: Brandweerzone Centrum -900-2017-130-IP-01-ziekenwagens-F02_0
   2. Main CPV code:
    34114100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van ziekenwagens C voor de Hulpverleningszone Centrum. Wegens budgettaire redenen kan de aanbesteder het precieze aantal aan te kopen ziekenwagens niet opnemen. Wel kan de aankoop voor de Hulpverleningszone Centrum variëren tussen minimum 4 en maximum 7 ziekenwagenwagens. Deze opdracht betreft één perceel.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34000000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van ziekenwagens C voor de Hulpverleningszone Centrum. Wegens budgettaire redenen kan de aanbesteder het precieze aantal aan te kopen ziekenwagens niet opnemen. Wel kan de aankoop voor de Hulpverleningszone Centrum variëren tussen minimum 4 en maximum 7 ziekenwagenwagens. Deze opdracht betreft één perceel.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Voor 3 jaar.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zie bestek.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:

    — een verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet en zijn specifieke omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, op te geven afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

    Deze specifieke omzet zal betrekking hebben op het gebied waarop de opdracht betrekking heeft en minimaal 1 280 000 EUR per jaar dienen te bedragen.

    Hiervoor gebruikt de kandidaat het Uniform Europees aanbestedingsdocument dat als bijlage zal gevoegd worden bij de selectiedocumenten op e-notification.

    Het UEA is een instrument dat het u gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

    Met een correct ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dat bestaat uit een bijgewerkte modelverklaring, levert de inschrijver het voorlopige bewijs van het feit dat over de financiële en technische bekwaamheid beschikt om de opdracht uit te voeren.

    De kandidaat moet echter op elk ogenblik de nodige bewijsmiddelen aan de aanbestedende overheid kunnen voorleggen.

    Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

    Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Om de technische bekwaamheid van de kandidaten na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie gevraagd: een selectie van minimaal drie relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar.

    De referenties dienen verplichtend volgende zaken te vermelden:

    — identificatie van de opdrachtgever;

    — naam, functie en contactgegevens van de verantwoordelijke (van de opdrachtgever);

    — relevante verduidelijkende details van de levering;

    — opdrachtbedrag;

    — plaats en datum van levering.

    De inschrijvers kunnen hiervoor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gebruiken dat als bijlage is gevoegd bij het elektronische dossier e-notification.

    Het UEA is een instrument dat het u gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

    Met een correct ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dat bestaat uit een bijgewerkte modelverklaring, levert de inschrijver het voorlopige bewijs van het feit dat over de technische bekwaamheid beschikt om de opdracht uit te voeren.

    Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

    Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zie bestek.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-16
   Local time: 09:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-16
   Local time: 09:30
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internet address: www.raadvanstate.be
  2. Body responsible for mediation procedures
   Niet van toepassing
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact person: 9000
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   De beroepen tot nietigverklaring moeten worden ingediend binnen een vrij korte termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de beslissing.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   De beroepen tot nietigverklaring moeten worden ingediend binnen een vrij korte termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de beslissing.


   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internet address: www.raadvanstate.be
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Belgium за for this period

Shop signs Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Beverages, tobacco and related products Source: TED

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Source: TED

Road-repair works Source: TED