Medical aids

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Onze Lieve Vrouw Van Troost VZW
Number: 4205736
Publication date: 12-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Onze Lieve Vrouw Van Troost VZW
   Kroonveldlaan 50
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Telephone: +32 52252987
   E-mail: filip.vermijlen@azsintblasius.be
   Fax: +32 52252871
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/196/V5/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — Meshen — raamovereenkomst.


    Reference number: 2017/196
   2. Main CPV code:
    33196000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Deze overheidsopdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst voor leveringen van Abdominale Meshen en Fixatiesystemen voor Abdominale Meshen.

    De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

    Perceel 1 „ABDOMINALE MESHEN”

    Toelichting: Abdominale meshen worden gebruikt bij abdominale chirurgie.

    Een mesh is een een definitieve versteviging in kunststof.

    De term „netje” wordt soms ook gebruik voor een mesh.

    Perceel 2 „FIXATIESYSTEMEN VOOR ABDOMINALE MESHEN”

    Toelichting: Abdominale meshen worden gebruikt bij abdominale chirurgie.

    Een mesh is een een definitieve versteviging in kunststof.

    De term „netje” wordt soms ook gebruik voor een mesh.

    Dit perceel betreft systemen om deze meshen te fixeren.

    Toelichting procedureverloop raamovereenkomst met minicompetitie via MMO

    Het betreft een raamovereenkomst met meerdere deelnemers, waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst bepaald werden. De deelnemer...


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33196000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties.


   4. Description of the procurement:

    Abdominale meshen worden gebruikt bij abdominale chirurgie.

    Een mesh is een een definitieve versteviging in kunststof.

    De term „netje” wordt soms ook gebruik voor een mesh.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische waarde, Kwaliteit en Veiligheid / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Leveringsmodaliteiten, Dienstverlening en Innovatie / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Weighting: 10
    Price - Weighting: 40
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33196000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties.


   17. Description of the procurement:

    Abdominale meshen worden gebruikt bij abdominale chirurgie.

    Een mesh is een een definitieve versteviging in kunststof.

    De term „netje” wordt soms ook gebruik voor een mesh.

    Dit perceel betreft systemen om deze meshen te fixeren.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische waarde, Kwaliteit en Veiligheid / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Leveringsmodaliteiten, Dienstverlening en Innovatie / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Weighting: 10
    Price - Weighting: 40
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with several operators
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-10
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-10-19
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
   N.v.t.
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Belgium за for this period

Communications equipment Source: TED

Emergency vehicles Source: TED

Shop signs Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Beverages, tobacco and related products Source: TED