Feasibility study, advisory service, analysis

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Sint-Niklaas
Number: 4204963
Publication date: 12-09-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stad Sint-Niklaas
   Grote Markt 1
   Sint-Niklaas
   9100
   Belgium
   Telephone: +32 37783576
   E-mail: martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be
   Fax: +32 37660882
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1801/09/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie.


    Reference number: 2017/021so
   2. Main CPV code:
    71241000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Het betreft een drieledige opdracht van diensten met als voorwerp:

    1. de opmaak van een haarbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Christus Koningkerk

    2. de opmaak van een beheersplan voor de de herbestemming van de kerk conform de onroerenderfgoedwetgeving

    3. het volledige ontwerp en de werfopvolging tot definitieve oplevering, incl. administratieve afhandeling en premiedossier voor de gefaseerde renovatie van de kerk in uitvoering van het beheersplan.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71221000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: De samenstelling en intrinsieke kwaliteit van het ontwerpteam / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: Kwaliteit en geloofwaardigheid van projectbeheer en -organisatie / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Kwaliteit van concept- en visievorming van de opdracht / Weighting: 25
    Cost criterion - Weighting: 40
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-12-04
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Bescherming Beroep Architect.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-22
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-25
   Local time: 10:00
   Place:

   Techniekhuis, Industriepark-Noord 4 te 9100 Sint-Niklaas.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel (Etterbeek)
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Belgium за for this period

Magazines Source: TED

Guard services Source: TED

Wallets Source: TED

Low-voltage installation work Source: TED

General personnel services for the government Source: TED