Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

Country: Belgium
Language: FR
Number: 4178619
Publication date: 11-09-2017
Source: e-Procurement

Description

Management data Awarding authority Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen File reference number ALBON-OMG/VPO/BODEM/TWOL/2017/1-F02 Title Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem Description De Vlaamse Overheid wenst op termijn de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem op te starten. Deze opdracht behelst de actualisatie, verdere verfijning en uitbreiding van de te volgen meetstrategie, zoals uitgeschreven en wetenschappelijk onderbouwd in het rapport ‘Onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in landbouwbodems’ d.d. 30/09/2011 en vervolgens het leveren van wetenschappelijke ondersteuning en feedback tijdens de opstart en uitvoering van de nulmeting. Contract type Services Procedure type Open procedure Tenders submission deadline 16/10/2017 TED publication number TED publication link BDA/ Free Market publication number 2017-527829 E-Tendering link Invitation to submit 25 50 75 100 125 Nothing found to display. Notices 25 50 75 100 125 One item found.1
Reference Number Title LG Type Publication date Link to TED
ALBON-OMG/VPO/BODEM/... Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem [nl] F2 11/09/2017 Terms of Reference Documents 25 50 75 100 125 One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On
Bestek ter publicatie.docx nl-NL 128.87 kb 08/09/2017
One item found.1 Accompanying Documents 25 50 75 100 125 2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On
eindverslag BOD-STUD-2010-05.pdf nl-NL 2274.647 kb 08/09/2017
How to introduce an electronic tender 0.0 kb 11/09/2017
2 items found, displaying all items.1

Download all documents

.


Other tenders from Belgium за for this period

Q0626 - RO levering en installatie fietsenrekken - Bestek TD/66525 Source: e-Procurement

VERBOUWEN VAN EEN SPORTHAL LOT ELEKTRICITEIT Source: e-Procurement

Afbraak sanitair gebouw en bouw van een nieuw sanitair gebouw met bijhorende aanpassing rioleringsstelsel en omgevingswerken Source: e-Procurement

(Ver)bouwen van een nieuw administratief gebouw Source: e-Procurement

Étude de marché - Request for Informations (RFI) concernant les solutions de gestion à la relation usager Source: e-Procurement