Measuring instruments

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Aquafin NV
Number: 4175082
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Aquafin NV
   Dijkstraat 8
   Aartselaar
   2630
   Belgium
   Telephone: +32 34504858
   E-mail: christian.colfs@aquafin.be
   Fax: +32 34583020
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.aquafin.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Other type: andere
  5. Main activity:
   Other activity: waterzuivering
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Levering, installatie en full-service onderhoud van opgeloste zuurstofmeters.


    Reference number: CA/CC/2017/00210
   2. Main CPV code:
    38300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Aquafin NV voorziet in de aankoop, de installatie en het onderhoud van opgeloste zuurstofmeters. Deze toestellen dienen ter vervanging van defecte en verouderde toestellen en voor plaatsing op nieuwe RWZI"s (= rioolwaterzuiveringsinstallaties). Deze toestellen moeten minimaal voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen én slagen voor de conformiteitstest (zie bestek).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    38400000, 38500000, 38800000, 38900000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Niet gespecifieerd.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Alle inschrijvers dienen de volgende attesten bij hun offerte te voegen:

    — Attest directe belastingen (maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de openingsdatum van de offertes)

    — BTW-attest (maximaal 3 maanden oud, te rekenen vanaf de openingsdatum van de offertes)

    Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie rsz-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van hun werknemers.

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijver dient minstens opgave te doen van 3 referenties aangaande gelijkaardige leveringen in de laatste drie jaar, voorafgaand aan deze opdracht; hun bedrag, data en de publieke- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd zijn. Per referentie duidelijk adres, contactpersoon en contactgegevens bij te voegen.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-06
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 10:00
   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Burgerlijke rechtbank
   Bolivarplaats 20, bus 1
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact person: 2000
   Telephone: +32 32578011
   E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
   Internet address: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-05

Other tenders from Belgium за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Paper sterilisation pouches or wraps Source: TED

Building completion work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED