Command and control system

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: VRT
Number: 4175075
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   VRT
   Auguste Reyerslaan 52
   Brussel
   1043
   Belgium
   Telephone: +32 27413610
   E-mail: aankoopto@vrt.be
   Fax: +32 27357924
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1765/CJ/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: Media (Radio- en televisieomroep)
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — Een Schakel — en Controlesysteem voor de VRT.


    Reference number: TO 1720-2
   2. Main CPV code:
    42961000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    De VRT heeft menigvuldige transmissiemiddelen in eigen beheer waarmee enerzijds reportages en uitzendingen intern worden doorgestuurd en anderzijds videofeeds via satelliet worden ontvangen en upgelinkt.

    Al deze transmissiemiddelen moeten op elk moment aanspreekbaar zijn en worden vanop afstand bediend en gecontroleerd via een master&control systeem (M&C).

    De VRT is nu op zoek naar een nieuw schakel — en controlesysteem waarmee alle cruciale transmissiemiddelen flexibel kunnen worden bediend volgens de nieuwste trends. Vandaag de dag wordt deze M&C binnen VRT opgesplitst in de volgende deelsystemen:

    — Apparatuur gerelateerd aan het VRT satelietgrondstation (antennecontrollers, satelliet modems,…)

    — Telecom apparatuur t.b.v. de WAN glasvezelverbindingen (mediaconverters,…)

    — Headend apparatuur (encoders, DVB-S2 ontvangers,…)

    — Servers (Windows, Linux en IOS)

    De communicatiepr...


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    32000000, 48000000, 72000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    VRT.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 60
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
    Maximum number: 5
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Geen negatief eigen vermogen.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij reeds een monitoring — en controlesysteem heeft opgezet voor een klant waar meerdere verschillende componenten van een satelliet grondstation in voorkomen. Zoals bijvoorbeeld antennecontrollers, satellietmodems, encoders, decoders,…

    — De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij een brede ervaring heeft met het aanmaken van drivers voor 3rd party toestellen, zodat deze in zijn monitoring — en controlesysteem kunnen worden geïntegreerd.

    — De inschrijver moet in staat zijn om toestellen met verschillende communicatieprotocollen te integreren, zoals bijvoorbeeld SNMP, seriële protocollen, schakelcontacten, SOAP API"s,…

    — De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij reeds bij verschillende projecten schermtekeningen en animaties voor monitoring — en controle GUI"s heeft geïmplementeerd.

    — Voor al deze punten is het belangrijk dat de inschrijver minstens 1 referentie opgeeft die VRT vrijblijvend kan contacteren.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De gevraagde bekwaamheid moet gestaafd worden met de nodige bewijsstukken.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operatorIn the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: VRT wil met de verlengde looptijd de periode tot aan de verhuis naar het nieuwe gebouw overbruggen.
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-06
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel (Etterbeek)
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   Telephone: +32 22349611
   E-mail: info@raadvst-consetat.be
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-06

Other tenders from Belgium за for this period

Fruit, vegetables and related products Source: TED

Measuring instruments Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Paper sterilisation pouches or wraps Source: TED

Building completion work Source: TED