Cameras

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stadsbestuur Lier
Number: 4175071
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stadsbestuur Lier
   Paradeplein 2, bus 1
   Lier
   2500
   Belgium
   Telephone: +32 38000315
   E-mail: an.lammens@lier.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/474/J0/2017
   Additional information can be obtained from Technisch Bureau — openbaar domein
   Paradeplein 2, bus 1
   Lier
   2500
   Belgium
   Contact person: 2500
   Telephone: +32 38000370
   E-mail: michel.joris@lier.be
   Internet address(es):
   Main address: www.lier.be
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Vernieuwen en uitbreiden van het bestaande openbare cameranetwerk op het grondgebied van Lier.


    Reference number: 2017/459
   2. Main CPV code:
    38651000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zie II.1.1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    35125300
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Grondgebied Lier, 2500 Lier.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit van de aangeboden toepassing / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 4
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Vereiste opties (Gezien de onzekerheid betreffende de draadloze verbinding van het Moevement dient de inschrijver een prijsopgave te doen voor de uitvoering van deze post (post 2).

    De aanbestedende overheid zal hiertoe beslissen bij toewijzing van de opdracht.)

    Vrije opties (Niet gespecifieerd).


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de aanbestedende overheid eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden.

    In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.

    De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.

    In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijver dient a.d.h.v. referenties duidelijk aan te tonen dat hij grondige kennis en ervaring heeft met de realisatie van opdrachten van dergelijke omvang en complexiteit.

    Daartoe versterkt de ontwerper de volgende gegevens:

    — Beschrijving van het project

    — Datum van oplevering

    — Naam en adres van de opdrachtgever

    — Beschrijving en aanpak van het project met vermelding van de wijze van controle en desgevallend gedeeltes die in onder aanneming werden gegeven.

    Per referentie worden maximaal 2 pagina"s A4 toegevoegd.

    Er worden minimaal 2, maximaal 5 referenties toegevoegd.

    Het ontbreken van de referenties leidt tot uitsluiting van de offerte.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-13
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-13
   Local time: 10:00
   Place:

   Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad Van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-06

Other tenders from Belgium за for this period

Command and control system Source: TED

Fruit, vegetables and related products Source: TED

Measuring instruments Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Paper sterilisation pouches or wraps Source: TED