Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied "Kleine Dries" te Haaltert (Terjoden)

Country: Belgium
Language: FR
Number: 4153088
Publication date: 07-09-2017
Source: e-Procurement

Description

Management data Awarding authority Ninove - Welzijn C.B.V.A. File reference number NW C.B.V.A.-(4240)2017 006-F12 Title Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied "Kleine Dries" te Haaltert (Terjoden) Description REALISATIE VAN EEN 50-TAL WOONGELEGENHEDEN IN EEN GROENE NIEUWE OPENBARE RUIMTE. Onze sociale huisvestingsmaatschappij wenst in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten over te gaan tot selectie van de kandidaten voor het ontwerp en de realisatie van een sociaal huisvestingsproject. Deze architectuuropdracht omvat de realisatie van een sociaal woonproject bestaande uit huurwoningen, alsook de integrale voorziening van de aanleg van de wegenis én omgevingswerken. Voor het deel van de wegenis- en omgevingswerken is VMSW opdrachtgever. De volledige opdracht zal gegund worden in twee fasen. Gelet op het feit dat de opdracht de integrale voorziening van de infrastructuur omvat, wordt er verzocht aan de kandidaat ontwerper om bij zijn kandidatuur de samenwerkende partner kenbaar te maken welke gespecialiseerd is op vlak van wegen- en rioleringswerken (burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur) en landschapsarchitectuur. Het opdrachtgevend bestuur gunt de opdracht aan de ontwerper die op basis van diens inrichtingsplan/schetsontwerp het beste blijk geeft een oplossing te bieden aan de gestelde stedenbouwkundige en architecturale huisvestingsopgave. Het opdrachtgevend bestuur behoudt daardoor het recht aan het ingediende schetsontwerp van de laureaat wijzigingen te laten aanbrengen in het verloop van het dossier. Aan de geselecteerde ontwerper wordt de volledige studieopdracht toevertrouwd. De bouwwerken worden toevertrouwd zoals beschreven in de ereloonovereenkomst van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ‘barema 2011’ en voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken wordt de modelovereenkomst WI 2016 van de VMSW gebruikt. Het aangesteld architectenbureau coördineert de volledige opdracht, met inbegrip van EPB en veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggever. Contract type Procedure type Open procedure Tenders submission deadline 10/10/2017 TED publication number TED publication link BDA/ Free Market publication number 2017-527616 E-Tendering link Invitation to submit 25 50 75 100 125 Nothing found to display. Notices 25 50 75 100 125 One item found.1
Reference Number Title LG Type Publication date Link to TED
NW C.B.V.A.-(4240)2017 ... Ontwikkeling woonuitbreidingsgebi... [nl] F12 07/09/2017 Terms of Reference Documents 25 50 75 100 125 One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On
2017_09_07_Bestek Terjoden Kleine Dries - Model 3P.pdf nl-NL 587.481 kb 07/09/2017
One item found.1 Accompanying Documents 25 50 75 100 125 5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On
Bijlage 1 - Ontwerprichtlijnen NW.pdf nl-NL 530.098 kb 07/09/2017
Bijlage 2 - Opmetingsplan bestaande toestand_ kleinedries-ninovewelzijn.pdf nl-NL 87.316 kb 07/09/2017
Bijlage 3 - 2011_Contract_ABCDE.pdf nl-NL 318.379 kb 07/09/2017
Bijlage 4 - 2011_Barema.pdf nl-NL 227.701 kb 07/09/2017
Bijlage 5 - contract_WI_2016.pdf nl-NL 453.415 kb 07/09/2017
5 items found, displaying all items.1

Download all documents

.


Other tenders from Belgium за for this period

Plaatsen van centrale verwarming in bestaande gebouwen Source: e-Procurement

N82 - SAINT-LEGER - Renouvellement du revêtement Source: e-Procurement

LEOPOLDSBURG - Camp de Beverlo - Construction d"un nouveau hangar pour entreposage du matériel sensible médical Source: e-Procurement

1e uitrusting LOT 3_3 Audio-uitrusting in schoolgebouwen. Source: e-Procurement

uitvoering van bouwwerken 1st uitrusting schoolgebouwen LOT 3_2 Bewaking en telefonie. Source: e-Procurement