Works for complete or part construction and civil engineering work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 4114675
Publication date: 06-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

06/09/2017    S170    - - Works - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Belgium-Merelbeke: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 170-348089

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
Merelbeke
9820
Belgium
Contact person: ir. Jeroen Verbelen
E-mail: jeroen.verbelen@wenz.be
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.wenz.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284112

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: waterbouwkundige werken en diensten

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dender. Verplaatsen stuwsluis Aalst. Sluisdeuren en fietsbrug.

Reference number: A B S-16EGGE1727-F01_0
II.1.2)Main CPV code
45200000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Voorwaardelijk gedeelte 1 (VAG 1): sluisdeuren

Leveren en plaatsen van twee stalen draaideuren voor de nieuwe CEMT I schutsluis op de Dender te Aalst.

Leveren en plaatsen van stalen passerelles over beide geulen van de nieuwe stuw op de Dender te Aalst.

Voorwaardelijk gedeelte 1 (VWG 1): fietsbrug

Realiseren van de fundering, onderbouw en bovenbouw van de nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de nieuwe stuw en sluis op de Dender te Aalst.

Realiseren van de aanloophelling en aansluitende wegenis naar de nieuwe fietsbrug.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212100
44212120
44212383
45200000
45221000
45221100
45221110
45221113
45221115
45233162
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231
Main site or place of performance:

Aalst.

II.2.4)Description of the procurement:

Dender. Verplaatsen stuwsluis Aalst. Sluisdeuren en fietsbrug.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
24/11/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: Klasse 5: tot 1 810 000 EUR, Categorie: N/A.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:
24/11/2017

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Brussel
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2017

Other tenders from Belgium за for this period

Regular and ad hoc supply of flowers and related services Source: TED

Restauratie mozaïek fontein, Hendrik Conscienceplein Source: e-Procurement

PG0956-80162P - Stelplaats Sint-Truiden - groenaanleg en groenonderhoud Source: e-Procurement

BEREIDEN EN LEVEREN VAN OP TE WARMEN MAALTIJDEN EN MAALTIJDEN IN BULK TEN BEHOEVE VAN DE DIENST MAALTIJDEN AAN HUIS EN HET DIENSTENCENTRUM Source: e-Procurement

Uitbreiden van de school Schransdries en renovatie op het vlak van isolatie en technieken Source: e-Procurement