Car park building construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 4114578
Publication date: 06-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32030031
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    P+R Luchtbal.


    Reference number: BAM-BAM 2017-012-F02_0
   2. Main CPV code:
    45213312
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Een onderdeel van de maatregelen die worden genomen in het kader van het Masterplan 2020, en in het bijzonder de Oosterweelverbinding, betreft het optrekken van een aantal park-and-rides in de rand van de stad (Antwerpen), waaronder deze op de site Luchtbal Havana. Deze laatste park-and-ride (hierna aangeduid als „P+R Luchtbal”) situeert zich aan het kruispunt van de Noorderlaan en de Ekersesteenweg. 4

    De P+R Luchtbal betreft een nieuw parkeergebouw met ong. 1 700 parkeerplaatsen en zal op die manier onderdeel vormen van een duurzame, comfortabele vervoersinfrastructuur die mensen toelaat om de auto achter te laten aan de rand van de stad en daar over te stappen op het openbaar vervoer. De P+R Luchtbal zal bovendien gedeeltelijk dienst doen als parking voor de klanten van de detailhandelaar (waarschijnlijk IKEA1) die in de toekomst een filiaal zal optrekken op het aangrenzende perceel.

    Het betreft een opdracht voor „engineering” en „build”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-01
 3. Original notice reference
  2017/S 140-286887
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   D.m.v. onderhavige rectificatie wordt in eerste instantie, in antwoord op de vraag die BAM daaromtrent ontvangen heeft, het 3D-model van de P+R Luchtbal aan de (potentiële) Bieders ter beschikking gesteld. Dit 3D-model betreft een weergave van hoe de P+R Luchtbal er na voltooiing van de werken zou kunnen uitzien en wordt door BAM om die reden louter ten informatieve titel aan de (potentiële) Bieders voor de Opdracht "P+R Luchtbal" ter beschikking gesteld. Dit model doet m.a.w. louter dienst als referentiepunt voor de (potentiële) Bieders, ze mogen er dan ook geen ander belang aan verbinden. Het model stelt de Bieders aldus in geen enkel opzicht vrij om zelf de nodige berekeningen te maken met het oog op een goede uitvoering van de werken conform het Bestek. Evenmin kunnen de Bieders op basis van dit model enige aanspraak t.a.v. BAM formuleren, bijvoorbeeld — zonder daartoe beperkt te zijn — omdat het model zou afwijken van andere in het Bestek opgenomen documenten en bepalingen (die steeds voorrang hebben op het 3D-model).

   In tweede instantie wordt d.m.v. onderhavige rectificatie een wijziging doorgevoerd in het document nr. C.2.2 "Programma van eisen" uit het oorspronkelijke (op 20.7.2017 ter beschikking gestelde) Bestek (deel C) (cfr. document "VW10-RTS-BST-044-AD-C.2.2 Programma van Eisen-1-GGB.pdf"): de oorspronkelijke §2 wordt vervangen door een nieuwe § 2. De Bieders voor onderhavige Opdracht dienen dan ook uitsluitend met de nieuwe versie van § 2 van het document nr. C.2.2 rekening te houden (en kunnen dus geen enkele aanspraak meer formuleren o.b.v. de oorspronkelijke versie van § 2 van het document nr. C.2.2). Voor de goede orde wordt opgemerkt dat § 1 van het document nr. C.2.2 „Programma van eisen” uit het oorspronkelijke Bestek (deel C) aldus wél behouden blijft (maar niet is opgenomen in het nieuwe document).Other tenders from Belgium за for this period

Construction work Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Regular and ad hoc supply of flowers and related services Source: TED

Restauratie mozaïek fontein, Hendrik Conscienceplein Source: e-Procurement

PG0956-80162P - Stelplaats Sint-Truiden - groenaanleg en groenonderhoud Source: e-Procurement