Car park building construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 3513283
Publication date: 03-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32030031
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    P+R Luchtbal.


    Reference number: BAM-BAM 2017-012-F02_0
   2. Main CPV code:
    45213312
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Een onderdeel van de maatregelen die worden genomen in het kader van het Masterplan 2020, en in het bijzonder de Oosterweelverbinding, betreft het optrekken van een aantal park-and-rides in de rand van de stad (Antwerpen), waaronder deze op de site Luchtbal Havana. Deze laatste park-and-ride (hierna aangeduid als „P+R Luchtbal”) situeert zich aan het kruispunt van de Noorderlaan en de Ekersesteenweg. 4

    De P+R Luchtbal betreft een nieuw parkeergebouw met ong. 1 700 parkeerplaatsen en zal op die manier onderdeel vormen van een duurzame, comfortabele vervoersinfrastructuur die mensen toelaat om de auto achter te laten aan de rand van de stad en daar over te stappen op het openbaar vervoer. De P+R Luchtbal zal bovendien gedeeltelijk dienst doen als parking voor de klanten van de detailhandelaar (waarschijnlijk IKEA1) die in de toekomst een filiaal zal optrekken op het aangrenzende perceel.

    Het betreft een opdracht voor „engineering” en „build”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-08-01
 3. Original notice reference
  2017/S 140-286887
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   Overeenkomstig het bestek dient voor onderhavige opdracht gebruik gemaakt te worden van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): zie onder meer paragraaf 1.10 (a) (ii) van het bestek. Bijlage 3 bij het bestek vormt het basismodel van het UEA dat door BAM specifiek voor onderhavige opdracht is voorbereid; het betreft een afzonderlijk digitaal bestand dat naast het bestek gedownload kan worden.

   Het document "Deel A — 20170712 — bijlage 3 — UEA — Wmo 2017.pdf" dat oorspronkelijk (op 20.7.2017) ter beschikking werd gesteld betreft een onjuiste versie van het UEA en wordt daarom vervangen door een nieuwe versie (cfr. document "UEA — BAM — P+R Luchtbal"), dat te gebruiken is.

   De nieuwe versie van het UEA wordt zowel als pdf-bestand alsook als XML-bestand ter beschikking gesteld. Het XML-bestand kan op de Europese UEA-portaalsite (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl) geïmporteerd worden en (met behoud van de door BAM ingevulde basisgegevens) digitaal aangevuld worden (om vervolgens afgeprint bij de offerte gevoegd te worden).Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for school buildings Source: TED

Replacement, delivery and installation of electrical distribution boards and related electrical components Source: TED

Refurbishment of HVAC infrastructure in an office building — replacement of 2 refrigeration units — installation of terminal units Source: TED

Strengthening teaching and research capacity at ADA University Source: TED

Technical assistance for the support unit of the "Making a success of advanced status" programme (CAP-RSA) Source: TED