Various medicinal products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Telephone: +32 53727074
   E-mail: kirstin.similon@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Raamovereenkomst voor de levering van paracetamol IV.


    Reference number: 2016/APO/045
   2. Main CPV code:
    33690000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van paracetamol IV in de apotheek van O.L.V. Ziekenhuis campus Aalst en campus Asse.

    Deze opdracht heeft een looptijd van 2 jaar, 2 maal verlengbaar (telkens voor 1 jaar) tot een totaal van 4 jaar.

    De op de inventaris vermelde hoeveelheden zijn de vermoedelijke hoeveelheden over een periode van 1 jaar. Deze hoeveelheden zijn indicatief, gebaseerd op de gemiddelde reële afnames over het kalenderjaar 2016. Zij binden de bestellende overheid op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet worden bereikt.

    De opdracht bestaat uit verschillende percelen.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33690000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Dienst Apotheek, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Voldoen aan de technische specificaties / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na verkoop / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33690000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Dienst Apotheek, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.


   17. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Voldoen aan de technische specificaties / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na verkoop / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Registratiebewijs FAGG:

    De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt om op de Belgische markt te mogen leveren. De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

    * Overzicht gelijkaardige leveringen:

    De inschrijver voegt een lijst toe van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel.

    * Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.

    * Een geldig ISO certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Registratiebewijs FAGG.

    * Overzicht gelijkaardige leveringen.

    * Een geldig ISO 9001 certificaat.

    * Een geldig ISO certificaat.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-13
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-13
   Local time: 10:00
   Place:

   Zaal Fuga (O.L.V. Ziekenhuis Aalst).


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
   Justitieplein 1
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Contact person: 9200
   Telephone: +32 52260711
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-01

Other tenders from Belgium за for this period

Medical consumables Source: TED

Bicycles Source: TED

Video-conferencing equipment Source: TED

Software package and information systems Source: TED

Software package and information systems Source: TED