Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
Number: 3492691
Publication date: 02-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

02/08/2017    S146    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Belgium-Brussels: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

2017/S 146-301804

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
Sint-Jansstraat 32-38
Brussel
1000
Belgium
Contact person: Emilie Delplanque
E-mail: aankopen@socmut.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: http://www.mutsoc.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280686

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: landsbond van mutualiteiten
I.5)Main activity
Other activity: landsbond van mutualiteiten

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

S-Magazine.

Reference number: VSGF-2017-002-VSGF-OO-F01_0
II.1.2)Main CPV code
79000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het NVSM wenst haar communicatie die vandaag via S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. Het idee is om te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel met naast de printsokkel ook nog een sokkel web/blog, social en email.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79800000
22212000
79342000
79340000
79400000
79960000
79970000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE
Main site or place of performance:

Brussel.

II.2.4)Description of the procurement:

Het NVSM wenst haar communicatie die vandaag via S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. Het idee is om te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel met naast de printsokkel ook nog een sokkel web/blog, social en email waar:

— een verbeterd en aantrekkelijk print-magazine nog een heel belangrijke plaats heeft;

— een duidelijk eco-systeem onder de vlag van het provinciaal ziekenfonds wordt uitgewerkt, rekening houdend met de provinciale merkenarchitectuur (De Voorzorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-Vlaanderen);

— de mix tussen nationale en regionale content wordt geoptimaliseerd — nationale content krijgt ook maximaal regionale CTA (Call To Action);

— niet enkel focus op leden van het ziekenfonds ligt maar ook prospecten kunnen bereikt worden;

— het eco-systeem de communicatie van de socioculturele VZW"s van het ziekenfonds (VFG, Viva-SVV, Joetz, S-Plus, S-Sport//Recreras) versterkt én omgekeerd.

— Voor deze opdracht is het mogelijk een beroep te doen op een onderaannemer om een deel van de opdracht uit te voeren.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
07/09/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* Een verklaring betreffende de totale omzet over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

* Een verklaring betreffende de omzet gegenereerd voor de 3 grootste klanten tijdens het laatste boekjaar.

Minimum level(s) of standards possibly required:

* Minimumniveau(s):

De minimale globale omzet voor de inschrijver bedraagt 1 500 000 EUR excl. btw tijdens de laatste 3 beschikbare boekjaren.

* Minimumniveau(s):

De 3 grootste klanten genereren gezamenlijk een omzet van minimaal 400 000 EUR excl. btw.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* Overeenkomstig artikel 68, §4, 1°, b) van het KB van 18.4.2017 bewijst de ondernemer zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

* Overeenkomstig artikel 68, §4, 6° van het KB van 18.4.2017 bewijst de ondernemer zijn technische bekwaamheid aan de hand van de studie- en beroepskwalificaties van het personeel bekwaam om de opdracht uit te voeren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

* Minimumniveau: 3 vergelijkbare diensten die inhoudelijk en budgettair gelijkaardig zijn.

* Minimumniveau: minimum 5 personen binnen het kernteam moeten gezamenlijk de volgende ervaring kunnen voorleggen (graag namen van de personen vermelden):

— Nederlandse projectbegeleiding;

— productiebegeleiding drukwerk, ervaring met contacten met drukkerijen, technische knowhow drukwerken;

— indesign-opmaak, specifieke ervaring met magazines;

— beeldredactie — beeldbewerking — fotografie: creatieve shooting op locatie alsook sprekende portretfotografie;

— afleveren artikels van journalistiek hoog niveau op basis van technische briefing;

— eindredactie van aangeleverde teksten;

— contentbegeleiding van magazines, met kennis van processen en gebruik DAM-systeem — proofing-systeem;

— strategische analyse en bijsturing van online communicatie a.d.h.v. Google analytics, SEO, SEA, …;

— ontwikkeling in samenwerking met opdrachtgever van webontwikkeling/CMS: kennis van Sharepoint, Drupal 8 met REST-api integratie, AFDS, Cloud-hosting bij Pantheon.io;

— social media: technische productie, strategisch inzetten, grafisch ontwerpen, analytisch bijsturen;

— mailhandling & fulfilment. Ervaring met contacten met mailhuizen, technische kennis van persoproeven, adressering.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Rechtbank van eerste aanleg
Poelaertplein 1
Brussel
1000
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Vlaams Socialistisch Gezondsheidsfonds VZW
Sint-Jansstraat 32-38
Brussel
1000
Belgium
E-mail: aankopen@socmut.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2017

Other tenders from Belgium за for this period

Communications equipment Source: TED

Diagnostic kits Source: TED

Diagnostic kits Source: TED

Diagnostic kits Source: TED

Electric vehicles Source: TED