Pharmaceutical products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Gent
Number: 3208250
Publication date: 19-07-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Pharmaceutical products electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   OCMW Gent
   Onderbergen 86
   Gent
   9000
   Belgium
   Telephone: +32 479979945
   E-mail: thomas.vanhoutte@ocmw.gent
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/636/KI/2016
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  5. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten.


    Reference number: FM/2017/083
   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor 5 WZC van OCMW Gent.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33680000, 33711540
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Diverse locaties van OCMW Gent.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Service en kwaliteit van de leveringen / Weighting: 60
    Cost criterion - Weighting: 40
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    De opdracht kan 4 keer stilzwijgend verlengd worden. Het huidige contract is m.a.w. voorzien voor een maximale periode van 50 maanden.

    Indien de opdracht niet verlengd wordt, laat de aanbestedende overheid dit uiterlijk 3 maanden voor het einde van het uitvoeringsjaar via een aangetekend schrijven weten.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De inschrijver mag zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De totale omzet van de bedrijfsactiviteit op jaarbasis moet gemiddeld over de drie laatste beschikbare boekjaren minstens 500 000 EUR bedragen.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — De apotheek beschikt over voldoende personeelsleden met de vereiste kwalificaties. Hun verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. De inschrijver geeft in een apart document/hoofdstuk weer hoe de apotheek is gestructureerd.

    — Beschrijving van de uitrusting van de onderneming en de maatregelen om de kwaliteit en zekerheid van bevoorrading te waarborgen.

    — Een lijst met de voornaamste zo vergelijkbaar mogelijke diensten (zowel qua inhoud als qua waarde) uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren, met een inhoudelijke beschrijving van de opdracht, met vermelding van het bedrag op jaarbasis, van de uitvoeringsperiode en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij waren bestemd, met vermelding van de contactpersoon.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — De beschrijving van het aantal personeelsleden en van de belangrijkste personen, inzonderheid de apotheker-titularis, die met de opdracht te maken hebben, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan.

    — Opgave van de naam en kopie van het diploma apotheker.

    — Erkenning apotheker.

    — Kopie RIZIV-overeenkomst.

    — De beschrijving van de technische uitrusting, het wagenpark en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid.

    — drie referenties uit de zorgsector aangaande een opdracht waarbij geneesmiddelen herverpakt werden door de inschrijver en door hem afgeleverd op afdelingsniveau, in multidosissen per slikmoment via een geautomatiseerd bestel- en opvolgsysteem met koppeling van de software van de dienstverlener van de opdrachtgever gestaafd door een certificaat van goede uitvoering.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-08-23
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-08-23
   Local time: 10:00
   Place:

   OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Edison, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-07-14

Other tenders from Belgium за for this period

Printing and graphics equipment Source: TED

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Miscellaneous furniture and equipment Source: TED

Frequency converter Source: TED