Modular furniture

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Ziekenhuis Maas en Kempen
Number: 263
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Ziekenhuis Maas en Kempen
   Mgr. Koningsstraat 10
   Maaseik
   3680
   Belgium
   Contact point(s): 3680
   For the attention of: De heer Jan Valgaeren
   Telephone: +32 89509457
   E-mail: J.Valgaeren@zmk.be
   Fax: +32 89509206
   Internet address(es):
   Internet address: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/116/SZ/2017
   General address: www.zmk.be
   Electronic access to information: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/116/SZ/2017
   Further information can be obtained from:

   Other: Economaat
   Rode Kruislaan 40
   Bree3960Mevrouw Ingrid Bergmans+32 89509917I.Bergmans@zmk.be+32 89509804
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: Economaat
   Rode Kruislaan 40
   Bree3960Mevrouw Ingrid Bergmans+32 89509917I.Bergmans@zmk.be+32 89509804http://cloud.3p.eu/Downloads/1/116/SZ/2017
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Other: Economaat
   Rode Kruislaan 40
   Bree3960Mevrouw Ingrid Bergmans+32 89509917I.Bergmans@zmk.be+32 89509804
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Nieuwbouwziekenhuis — modulair opbergsysteem.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ziekenhuis Maas en Kempen, Diestersteenweg 425 te 3680 Maaseik.

    NUTS code: BE222
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Nieuwbouwziekenhuis — modulair opbergsysteem.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    39151300, 34631200, 39100000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    350 000 EUR.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Perceel 1: leveren, monteren en plaatsen van modulair opbergsysteem

  1. Short description

  Perceel 1: leveren, monteren en plaatsen van modulair opbergsysteem.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  39151300
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Zie Excel lijst met 2 tabbladen in bijlage.  Lot No: 2 Lot title: Perceel 2: rekwerk chromé

  1. Short description

  Perceel 2: rekwerk chromé.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  39100000, 34631200
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Zie Excel lijst met 2 tabbladen in bijlage. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Door zich kandidaat te stellen voor deze opdracht verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

    Minimumeisen: omzet 3 jaren.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minimumeisen: omzet 3 jaren.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

    * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht in de ziekenhuissector, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

    * Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.

    * Monsters, beschrijvingen of foto"s, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minimum 4 gelijkaardige leveringen in de ziekenhuissector van vergelijkbare financiële omvang.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Prijs. Weighting: 40
    2. Technische waarde en kwaliteit. Weighting: 30
    3. Inrichting, verhuis. Weighting: 10
    4. Dienst na verkoop. Weighting: 10
    5. Waarborgperiode. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/042

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.03.2017 23:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 25

    Bestek en bijlagen:

    Voorwaarden tot verkrijgen en wijze van betaling: via overschrijving op BE 10 091-0125590-04 (GKCCBEBB) met vermelding: „ZMK — lastenboek-nieuwbouwziekenhuis: modulair opbergsysteem”.

    De aanvrager dient, na betaling, zijn aanvraag samen met het betalingsbewijs per mail over te maken aan i.bergmans@zmk.be teneinde het wachtwoord voor toegang tot de documenten ook effectief te bekomen.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.03.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 28.3.2017 11:00
    Place:

    Economaat, Rode Kruislaan 40 te 3960 Bree.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Tensiometer Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Hotel, restaurant and retail trade services Source: TED

Construction work for buildings relating to health Source: TED

Building alteration work Source: TED