Medical gases

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: UZ Leuven
Number: 2477551
Publication date: 10-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   UZ Leuven
   Herestraat 49
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact point(s): 3000
   For the attention of: Annelies Michiels
   E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
   Internet address(es):
   General address: www.uzleuven.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274237
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag. Referentie P5271: levering van NO gas in cilinders, referentie P5272: levering van NO toestellen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.

    NUTS code: BE242
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contractThe notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Duration of the framework agreement
    Duration in years: 4
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag.

    Referentie P5271: levering van NO gas in cilinders.

    Referentie P5272: levering van NO toestellen.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    24111500
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: — Referentie P5271-perceel 1: de levering van NO gas in cilinders

  1. Short description

  De levering van NO gas in cilinders.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  24111500
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: — Referentie P5272-perceel 2: de levering van NO toestellen

  1. Short description

  De levering van NO toestellen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  24111500
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15.7.2011 bevindt.

    o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.

    o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de btw-administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.

    o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    o Door een bankverklaring of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s.

    o Door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    o Aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en hun contactpersoon met telefoonnummer.

    o Aan de hand van monsters, beschrijvingen of foto"s, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de opdrachtgever.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    UZ Leuven-P5271-P5272-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.07.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    02.08.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 02.08.2017 10:00
    Place:

    UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, vergaderzaal Berlioz, grijze pijl, 1e verdieping, Herestraat 49 te 3000 Leuven.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    De inschrijver(s).

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Een elektronisch exemplaar van het lastenboek kan per e-mail aangevraagd worden bij de dienst Materiaalbeheer via paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

   Voor administratieve vragen kan u terecht bij Annelies Michiels: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be — 0032 (0)16 34 74 25.

   Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Sophie Geuens, aankoper: sophie.geuens@uzleuven.be — 0032 (0)16 34 28 33.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Rechtbanken van Leuven
    Smoldersplein 5
    Leuven
    3000
    Belgium
    Contact point(s): 3000
  5. Date of dispatch of this notice
   07.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Source: TED

Financial leasing services Source: TED

Generator units Source: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Source: TED

Signalling equipment Source: TED