Aanleg Fietspaden langs gewestweg N136

Country: Belgium
Language: FR
Number: 20010
Publication date: 10-02-2017
Source: e-Procurement

Description

Management data Awarding authority Balen File reference number Balen-BE0100.045697-F02 Title Aanleg Fietspaden langs gewestweg N136 Description BE0100.045697: aanleg fietspaden langs gewestweg N136: Aanleg van twee vrij liggende betonnen enkelrichting fietspaden met breedte 1,75m. De aanleg van de fietspaden is gelegen tussen kruispunt N136 Rijsberg met Soef en kruispunt N136 Postelsesteenweg met N712 Kiezelweg. De werken betreffen in het bijzonder : • Rooien van hagen en bomen • Opbreken van asfalt-, beton- en klinkerverhardingen • Affrezen asfaltverharding • Opbreken van opritten • Opbreken van lijnvormige elementen • Diverse grondwerken en dempen van bestaande sloten • Aanleg van vrij liggende enkelrichting fietspaden in betonverharding • Aanleg van asfaltverhardingen • Aanleg van middenberm in gefigureerd beton • Aanleg van voetpaden in betonstraatstenen • Herstellen van opritten • Grachtinbuizingen d.m.v. gewapende betonbuizen Ø500 • Plaatsen van kopmuren m.i.v. kasseibeschoeiing • Plaatsen van prefab betonnen lijnvormige elementen ID2, IE, IIA • Aanleg van ter plaatse gestorte lijnvormige elementen volgens typedetails • Plaatsen van twee fietsbruggen volgens SB260 • Aanleg van hagen m.i.v. haagsteunen & onderhoud • Inzaaien groenzones m.i.v. onderhoud • Aanleg van tweezijdig beschoeide grachten d.mv. kantplanen • Aanleg van éénzijdig beschoeide grachten d.m.v. kantplanken • Aanleg van onbeschoeide grachten met natuurlijke taluds • Structureel onderhoud asfaltverharding N136 o 0k970 – 2k420 volledig nieuwe opbouw o 2k420 – 4k035 toplaag + 1m strook 1ste onderlaag tegen nieuw lijnvormig element o 4k045 – 4k860 toplaag + 1m strook 1ste onderlaag tegen nieuw lijnvormig element • Plaatsen van nieuwe vaste signalisatie Contract type Works Procedure type Open Tenders submission deadline 21/03/2017 OPOCE publication number OPOCE publication link BDA/ Free Market publication number 2017-504218 E-Tendering link Restricted Dossier 25 50 75 100 125 Nothing found to display. Notices 25 50 75 100 125 One item found.1
Reference Number Title LG Type Publication date Link to OPOCE
Balen-BE0100.045697-... Aanleg Fietspaden langs gewestweg N136 [nl] F2 10/02/2017 Terms of Reference Documents 25 50 75 100 125 Nothing found to display. Accompanying Documents 25 50 75 100 125 Nothing found to display.

Download all documents

.


Other tenders from Belgium за for this period

Aanstellen van architect voor de verbouwing van een appartementsgebouw met commercieel gelijkvloers tot betaalbare huurwoningen met een ondergrondse parkeergarage en een gemeenschappelijke buitenruimte Source: e-Procurement

Aanleg parkzone Park Groot Schijn - fase 1 Source: e-Procurement

UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM / PERCEEL 1: WATER- EN WINDDICHT GEDEELTE Source: e-Procurement

Heraanleg wegenis Langvoortstraat Source: e-Procurement

DGO1-52.21 Battice : Bail - Entretien signalisation 2016. Source: e-Procurement