Miscellaneous repair and maintenance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Gemeentebestuur Nevele
Number: 167
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Gemeentebestuur Nevele
   Cyriel Buyssestraat 15
   Nevele
   9850
   Belgium
   Contact point(s): 9850
   For the attention of: De heer Pascal Debbaut
   Telephone: +32 93219242
   E-mail: pascal.debbaut@nevele.be
   Fax: +32 93219219
   Internet address(es):
   General address: www.nevele.be
   Further information can be obtained from:

   Other: Gemeente Nevele — dienst grondgebiedszaken
   Cyriel Buyssestraat 15
   Nevele9850Mevrouw Katrien Wullaert+32 93219230katrien.wullaert@nevele.be+32 93219216
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: Gemeente Nevele — aankoopdienst
   Cyriel Buyssestraat 15
   Nevele9850De heer Pascal Debbaut+32 93219242pascal.debbaut@nevele.be+32 93219219
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Other: Gemeente Nevele — aankoopdienst
   Cyriel Buyssestraat 15
   Nevele9850De heer Pascal Debbaut+32 93219242pascal.debbaut@nevele.be+32 93219219
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Onderhoud diverse gemeentegebouwen: periode 1.7.2017-30.6.2018, 3 maal verlengbaar.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Gemeente Nevele.

    NUTS code: BE234
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De opdracht wordt gegund voor 1 jaar, kan na verloop van het eerste jaar verlengd worden met 1 jaar. Kan na verloop van het tweede jaar opnieuw verlengd worden met 1 jaar. Na verloop van het derde jaar zal slechts met 6 maanden verlengd worden. Het is de bedoeling dat de opdracht afloopt, ten laatste op 31.12.2020.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    50800000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 12 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — Bewijs van niet-faillissement of gerechtelijk akkoord (wordt door aanbestedende overheid opgevraagd),

    — RSZ-attest (wordt door aanbestedende overheid opgevraagd),

    — verklaring van de belastingen (wordt door aanbestedende overheid opgevraagd).

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — Passende bankverklaring.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    N.v.t.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — Lijst met 5 referenties en het bedrag van de opdracht van evenwaardige onderhoudswerken uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar (met telefoonnummers en contactpersonen van de verantwoordelijken van het onderhoud);

    — attesten of certificaten van de ecologische of milieuvriendelijke onderhoudsproducten die zullen gebruikt worden tijdens de onderhoudswerken (zie technische bepalingen);

    — een verklaring van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener tijdens de laatste 3 jaren;

    — een verklaring van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover de dienstverlener beschikt voor de uitvoering van de diensten;

    — een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen;

    — kopie van het ondertekend attest van plaatsbezoek (zie technische bepalingen).

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    N.v.t.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Proef onderhoud klaslokaal. Weighting: 60
    2. Totale offerteprijs van de opdracht (zie inventaris). Weighting: 40
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017-FD/PD/KV-001

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.03.2017 17:00
    Payable documents: yes
    Price: EUR 25

    Bestek:

    Contant te betalen op de dienst financiën van het gemeentebestuur Nevele (iedere voormiddag van 9:00 tot 12:00 uur, en de dinsdag- en woensdagnamiddag van 14:00 tot 16:30 uur) of via overschrijving op rekeningnummer BE44 0910 0031 2045 van het gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15 te 9850 Nevele met als mededeling "Bestek onderhoud diverse gemeentegebouwen periode 1.7.2017-30.6.2018, 3 maal verlengbaar".

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    29.03.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 29.3.2017 11:00
    Place:

    Raadzaal gemeentehuis Nevele.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Openbare zitting.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 8.3.2017 om 14:00.

   Firma"s die wensen een offerte in te dienen zijn verplicht aanwezig te zijn op het infomoment waarbij een rondgang zal gebeuren met een personeelslid van de gemeente Nevele door alle gemeentegebouwen die in aanmerking komen voor deze opdracht. Op die manier kan de inschrijver een correcte offerte opmaken en kan discussie achteraf vermeden worden.

   De rondgang zal plaatsvinden op woensdagnamiddag, 8.3.2017 om 14:00 uur. De geïnteresseerden worden verwacht om 14:00 uur aan de ingang van de gemeentelijke basisschool Nevele. Dhr. Johan Van Doorne zal de geïnteresseerden van daaruit begeleiden naar alle andere locaties.

   Deelname aan de rondgang graag bevestigen bij dhr. Johan Van Doorne: 0475/43 68 12.

   Als bewijs van deelname zullen zij een ondertekend attest van plaatsbezoek ontvangen, dit moet toegevoegd worden aan de offerte als bewijs dat men aan de rondgang heeft deelgenomen.

   Firma"s die een offerte indienen zonder deelgenomen te hebben aan de rondgang, komen niet in aanmerking voor de gunning van de opdracht.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Thermographic paper or paperboard Source: TED

Real estate services Source: TED

Clothing, footwear, luggage articles and accessories Source: TED