ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha: ContractsTotal: 35