Provincie Antwerpen — Departement Logistiek — Dienst Overheidsopdrachten: Tenders

E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Phone: +32 32406709
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Provincie Antwerpen — Departement Logistiek — Dienst Overheidsopdrachten
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Smaers Laurens
Telefoon: +32 32406709
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.provincieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263904
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Ant+-+DOJO-OVHO-SICT-2017-0001-F02

Contracts: 8
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
02 nov

Number: 5224693

Country: Belgium

Source: TED

30 jun

Number: 2870561

Country: Belgium

Source: TED