Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas en Gaselwest die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: sven.blansaer@eandis.be
Phone: +32 92634744
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas en Gaselwest die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpunt(en): 9090
Ter attentie van: Blansaer Sven
Telefoon: +32 92634744
E-mail: sven.blansaer@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263348
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN16AI176-F05
Total: 1