Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn: Tenders

E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Motstraat 20
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: Samuel Schalckens
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen):
Adres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263784

Contracts: 15
tenders: 373
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 373
24 may

Number: 9927791

Country: Belgium

Source: TED

23 may

Number: 9897411

Country: Belgium

Source: TED