Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn: Tenders

E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Motstraat 20
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: Samuel Schalckens
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen):
Adres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263784

Contracts: 4
tenders: 157
Source: TED


Period: 19.09.2017-22.04.2017 22.04.2017-23.11.2016

Total: 155
13 sep

Number: 4228460

Country: Belgium

Source: TED

25 aug

Number: 3904875

Country: Belgium

Source: TED