Hogeschool West-Vlaanderen: Tenders


Country: Belgium
Town: Kortrijk
Address: Hogeschool West-Vlaanderen
Marksesteenweg 58
Kortrijk
8500
Belgium
Contactpunt(en): 8500
Internetadres(sen):
Adres: www.howest.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263815
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HOWEST-AD1612-F02&userType=SUPPLIER&language=nl
Total: 5
31 oct

Number: 5160501

Country: Belgium

Source: TED