VZW Arteveldehogeschool: Tenders

E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Country: Belgium
Town: Gent
Address: VZW Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Copers Olivier
E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):
Adres: www.arteveldehs.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263723
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Arteveldehogeschool-AHS%2F2016%2F0085-F02

Contracts: 1
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11
11 jul

Number: 10941831

Country: Belgium

Source: TED

23 feb

Number: 7988135

Country: Belgium

Source: TED

16 feb

Number: 7814325

Country: Belgium

Source: TED

01 feb

Number: 7450831

Country: Belgium

Source: TED