Provincie Oost-Vlaanderen: Tenders

E-mail: johan.de.grauwe@oost-vlaanderen.be
Phone: +32 92677757
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: De heer Johan De Grauwe
Telefoon: +32 92677757
E-mail: johan.de.grauwe@oost-vlaanderen.be
Fax: +32 92677699
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be
Adres: www.oost-vlaanderen.be
Elektronische toegang tot informatie : https://enot.publicprocurement.be

Contracts: 1
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6
23 nov

Number: 5668587

Country: Belgium

Source: TED

08 jul

Number: 3022648

Country: Belgium

Source: TED