Provincialaat Broeders van Liefde: Tenders


E-mail: rudy.frigne@fracarita.org
Phone: +32 92214545
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Provincialaat Broeders van Liefde
Stropstraat 119
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Frigne Rudy Urbain
Telefoon: +32 92214545
E-mail: rudy.frigne@fracarita.org
Fax: +32 92219889
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263709
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Broeders+van+Liefde-Neuroleptica_2017-F02
Total: 29
02 jun

Number: 10161951

Country: Belgium

Source: TED

23 dec

Number: 6478351

Country: Belgium

Source: TED