Ziekenhuisnetwerk Antwerpen: Tenders


E-mail: andy.sempels@zna.be
Phone: +32 2177464
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Lange Beeldekensstraat 267
Antwerpen
2060
Belgium
Contactpunt(en): 2060
Ter attentie van: Sempels Andy
Telefoon: +32 2177464
E-mail: andy.sempels@zna.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263447
Total: 1