LLOX Architecten: Tenders

E-mail: info@llox.eu
Phone: +32 38280908
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: LLOX Architecten
Lodewijk Mortelmansstraat 9
Antwerpen
2610
Belgium
Contactpunt(en): 2610
Ter attentie van: Wuyts Dieter
Telefoon: +32 38280908
E-mail: info@llox.eu
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263631

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search