Afdeling Zeeschelde: Tenders

E-mail: roeland.notele@wenz.be
Phone: +32 32246753
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Afdeling Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Roeland Notelé
Telefoon: +32 32246753
E-mail: roeland.notele@wenz.be
Internetadres(sen):
Adres: www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263550
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZS-16EI/16/75-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 6
tenders: 22
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 22
25 nov

Number: 5735287

Country: Belgium

Source: TED

24 nov

Number: 5703714

Country: Belgium

Source: TED

24 nov

Number: 5703713

Country: Belgium

Source: TED

17 nov

Number: 5547289

Country: Belgium

Source: TED

15 nov

Number: 5467595

Country: Belgium

Source: TED

09 nov

Number: 5340791

Country: Belgium

Source: TED

31 oct

Number: 5160434

Country: Belgium

Source: TED

25 oct

Number: 5037036

Country: Belgium

Source: TED