Afdeling Zeeschelde: Tenders

E-mail: roeland.notele@wenz.be
Phone: +32 32246753
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Afdeling Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Roeland Notelé
Telefoon: +32 32246753
E-mail: roeland.notele@wenz.be
Internetadres(sen):
Adres: www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263550
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZS-16EI/16/75-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 6
Sum: 10946471
tenders: 12
Source: TED


Period: 29.09.2017-13.04.2017

Total: 12
24 aug

Number: 3884327

Country: Belgium

Source: TED

18 aug

Number: 3775542

Country: Belgium

Source: TED

15 jul

Number: 3146769

Country: Belgium

Source: TED