Fluvius, werkende in opdracht en voor rekening van: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd; Inter-energa, Infrax West, Iveg, PBE die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: aankoop.ict@eandis.be
Phone: +32 92632088
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Fluvius, werkende in opdracht en voor rekening van: Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd; Inter-energa, Infrax West, Iveg, PBE die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Koning Albert II-laan 37
Brussel
1030
Belgium
Contactpunt(en): 1030
Ter attentie van: Raman Elise / Van Deynse Bart
Telefoon: +32 92632088
E-mail: aankoop.ict@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262301
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN17AI055-F05
Total: 1
23 feb

Number: 298395

Country: Belgium

Source: TED