Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel: Tenders

E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Phone: +32 477596558
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tim Van der Schoot
Telefoon: +32 477596558
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Internetadres(sen):
Adres: www.bamnv.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263384

Contracts: 7
tenders: 35
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 35
11 dec

Number: 14360451

Country: Belgium

Source: TED

14 sep

Number: 12222997

Country: Belgium

Source: TED

11 aug

Number: 11562611

Country: Belgium

Source: TED