Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel: Tenders

E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Phone: +32 477596558
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tim Van der Schoot
Telefoon: +32 477596558
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Internetadres(sen):
Adres: www.bamnv.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263384

Contracts: 1
tenders: 17
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 17
15 nov

Number: 5468046

Country: Belgium

Source: TED

31 oct

Number: 5162055

Country: Belgium

Source: TED

25 oct

Number: 5037807

Country: Belgium

Source: TED

04 oct

Number: 4650940

Country: Belgium

Source: TED

13 sep

Number: 4229726

Country: Belgium

Source: TED