Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel: Tenders

E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Phone: +32 477596558
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tim Van der Schoot
Telefoon: +32 477596558
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Internetadres(sen):
Adres: www.bamnv.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263384

Contracts: 1
tenders: 11
Source: TED


Period: 19.09.2017-28.04.2017

Total: 11
19 sep

Number: 4329127

Country: Belgium

Source: TED

13 sep

Number: 4229726

Country: Belgium

Source: TED

06 sep

Number: 4114578

Country: Belgium

Source: TED

22 aug

Number: 3833099

Country: Belgium

Source: TED

03 aug

Number: 3513283

Country: Belgium

Source: TED

25 jul

Number: 3314409

Country: Belgium

Source: TED