Infrax CVBA, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra: Tenders


E-mail: publicaties@infrax.be
Phone: +32 11266350
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: Infrax CVBA, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Gouverneur Verwilghensingel 32
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: May Denier / Lydia Vandezande
Telefoon: +32 11266350
E-mail: publicaties@infrax.be
Fax: +32 11266115
Internetadres(sen):
Adres: www.infrax.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263073
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Infrax-4900001714%3AO%26R+Pomstation-F02
Total: 15
31 may

Number: 10090639

Country: Belgium

Source: TED

18 apr

Number: 9183449

Country: Belgium

Source: TED